Omstreden Oudheid
Title
Omstreden Oudheid
Subtitle
De Nederlandse achttiende eeuw en de klassieke politiek
Price
€ 7,99
ISBN
9789048512416
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
32
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
14.9 x 21 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
9789056296179_text.pdf - 2 Inleiding - 6 De alomtegenwoordige en omstreden oudheid - 9 Deugdzame regenten - 12 De revolutie van de republikeinse deugd - 14 Het einde van de klassieke politiek? - 17 Noten - 22 Literatuur - 27

Wyger Velema

Omstreden Oudheid

De Nederlandse achttiende eeuw en de klassieke politiek

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het grote belang van het klassieke erfgoed in de onstuimige Nederlandse politieke discussies van de achttiende eeuw wordt door historici ten onrechte genegeerd. De gangbare voorstelling dat het achttiende-eeuwse Nederlandse politieke debat uitsluitend draaide om de interpretatie van de eigen geschiedenis of om het abstracte natuurrecht is onjuist. Ook de Griekse en de Romeinse oudheid waren voor de deelnemers aan het Nederlandse achttiende-eeuwse politieke debat alomtegenwoordige referentiepunten. Niet iedereen gebruikte de klassieken echter op dezelfde manier: de interpretatie van de oudheid was omstreden. De verschillende politieke groeperingen schiepen allemaal hun eigen beeld van de klassieke politiek. Wyger Velema toont in zijn oratie hoe regenten en patriotten, conservatieven en revolutionairen de klassieke oudheid op hun eigen manier probeerden te gebruiken in de Nederlandse politieke discussies van de achttiende eeuw.
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions