Amsterdam University Press
De gesel en de ander
Title
De gesel en de ander
Subtitle
Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden
Translator
Claire Weeda
Price
€ 5,99
ISBN
9789048525973
Binding
eBook ePub
Number of pages
120
Publication date
Dimensions
21 x 13.5 cm
Also available as
eBook PDF - € 5,99

Reviews

'Geltners opmerkelijke betoog zet het grote verhaal over dit onderwerp op losse schroeven en is daardoor verplichte lectuur voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de criminologie.' - Ed Peters, Henry Charles Lea hoogleraar geschiedenis aan de University of Pennsylvania

'Briljant! Een beknopt, scherp en vaak schokkend correctief op de conventionele strafgeschiedenis en westerse culturele categorieën. Een toonbeeld van wetenschappelijke provocatie.' - David Garland, auteur van Punishment and Modern Society

'Deze provocatieve these over het voortleven van lijfstraffen zal de nodige stof doen opwaaien.' - Pieter Spierenburg, emeritus hoogleraar aan Erasmus Universiteit Rotterdam

'In zijn fascinerende boek De gesel en de ander - Lijfstraffen en culturele identiteit van oudheid tot heden onderzoekt mediëvist G. Geltner de rol die lijfstraffen spelen in onze cultuur en de misvattingen die erover bestaan, namelijk dat de lijfstraffen met de opkomst van de gevangenis gaandeweg uit Europa zouden zijn verdwenen. Onjuist.' -Arnon Grunberg, de Volkskrant

G. Geltner

De gesel en de ander

Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Lijfstraffen worden vaak gezien als een lakmoesproef voor de mate van beschaving van een maatschappij. Aan de barbarij ontsnapt, zou de verlichte Moderne Tijd van de premoderne periode verschillen door de wettige toepassing van lijfstraffen. Geltner laat echter zien dat het opleggen van fysieke pijn helemaal niet is verdwenen uit onze strafrechtpraktijken en niet per se typerend was voor oude beschavingen. In plaats van een gestage afname die met de Verlichting in een stroomversnelling raakte, werd het gebruik van lijfstraffen in de Oudheid en Middeleeuwen ook betwist en fluctueerde het door de tijden heen al naar gelang de omstandigheden. Bovendien is het gebruik van lijfstraffen in de moderne natiestaat en koloniale regimes eerder toe- dan afgenomen. Dit ondanks de integratie van de strafdetentie in het strafrechtsysteem. Zo stelt De gesel en de ander gangbare opvattingen over modernisering en de westerse identiteit op de proef. Het onderstreept welke genuanceerde denkbeelden er in vroege samenlevingen leefden over straf, afwijkend gedrag en het menselijk lichaam.

€ 5,99
+ Order this e-Book
Author

G. Geltner

G. Geltner is Professor of Medieval History at the University of Amsterdam. His main focus is on Western Europe in the 13th and 14th centuries.

Related titles