De buurt als jas
Title
De buurt als jas
Subtitle
Dynamische huishoudens in de veranderlijke stad
Price
€ 28,99
ISBN
9789048526796
Format
eBook PDF (Adobe DRM)
Number of pages
224
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord Preambule Over de auteurs Hoofdstuk 1 - Veranderende huishoudens en 'functies' van woonmilieus 1.1 Opmaat 1.2 Probleem en doelen 1.3 Relevantie 1.4 Huishoudens in hun context 1.5 Aanpak Hoofdstuk 2 - Upgrading en downgrading 2.1 Inleiding 2.2 Patronen van upgrading en downgrading 2.3 De buurt als roltrap; de rol van verhuismobiliteit in upgrading- en downgrading 2.4 'Incumbent' upgrading in gentrificationbuurten: interne sociale mobiliteit in plaats van verdringing 2.5 Opwaardering van buurten door gemeenten en corporaties: dezelfde doelen, dezelfde motieven? 2.6 Tot slot Hoofdstuk 3 - De functie van de buurt in de stad 3.1 Inleiding 3.2 De woonmilieu-oriëntatie van immigranten en niet-migranten 3.3 De functie van de buurt voor uiteenlopende huishoudens 3.4 Woning en woonmilieu-oriëntaties bij demografische en sociaaleconomische transities 3.5 De perceptie van de buurt 3.6 Conclusies Hoofdstuk 4 - Buurteffecten 4.1 Inleiding 4.2 Buurtcompositie en economische vooruitzichten; een longitudinale studie in Amsterdam, Den Haag en Tilburg 4.3 Verhuizers, sociale stijging en woonbuurt Hoofdstuk 5 - Visies op stedelijke herstructurering en verschillen naar actoren 5.1 Inleiding 5.2 Stedelijke herstructurering 5.3 Stedelijke herstructurering: een aantal thema's uitgelicht 5.4 Conclusies Hoofdstuk 6 - Conclusies en implicaties 6.1 Veranderende Huishoudens, Dynamische Buurten, en de Functie van Woonmilieus 6.2 De buurt als jas 6.3 De buurt als roltrap 6.4 Conclusies in het kort 6.5 Implicaties Geraadpleegde literatuur Bijlagen

De buurt als jas

Dynamische huishoudens in de veranderlijke stad

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Stedelijke interventies, gericht op de herstructurering van woonmilieus, kenmerken zich door een bepaalde visie op de functie van de buurt. De tot nu toe dominante visie wordt gekenmerkt door een relatief statische kijk op de relatie tussen bewoners en hun woonomgeving; biedt weinig ruimte voor verschillende oriëntaties van uiteenlopende huishoudens; en legt een accent op het aanbieden van woningen en woonmilieus. De 'evenwichtige' sociaal gemengde buurt en ingrepen vanuit het perspectief van de buurt zijn kenmerkend. De veranderende maatschappelijke context vraagt echter om een kritische evaluatie van deze visie, en om de ontwikkeling van alternatieve gezichtspunten. In De Buurt als Jas wordt een dergelijke nieuwe visie ontwikkeld. De dynamische relatie tussen huishoudens, woningen en woonmilieus wordt hierbij centraal gesteld; verschil tussen buurten wordt positief gewaardeerd; en het perspectief van het huishouden is een leidend beginsel.
€ 28,99
+ Order this eBook
Please note: to open this eBook you need Adobe Digital Editions
Authors

Sako Musterd

[Sako Musterd](https://www.uva.nl/profiel/m/u/s.musterd/s.musterd.html) (Prof. dr.) is hoogleraar stadsgeografie. Zijn onderzoek is vooral gericht op geografische en sociale ongelijkheid in steden. Hij publiceerde o.a. over de invloed van de buurt op het leven van individuen. Hij was/is lid van de managing, editorial en advisory boards van toonaangevende internationale tijdschriften op zijn terrein: Urban Affairs Review, International Journal of Urban and Regional Research, Housing Studies, Urban Studies, Urban Geography, en GéoCarrefour. Recent beoordeelde hij tal van onderzoeksaanvragen in beoordelingspanels van de European Research Council.

Thea Dukes

Thea Dukes is universitair docent sociale geografie. Haar onderzoek heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op Nederlands en Europees gebiedsgericht stedelijk beleid in de politieke context. Discours analyse en kwalitatief onderzoek nemen daarbij prominente plekken in.

Wouter van Gent

Wouter van Gent is verbonden aan de programmagroep Urban Geographies, onderdeel van het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Annalies Teernstra

Annalies Teernstra werkt thans bij de Academie van de Stad.