Amsterdam University Press
Wanbeleid, algemeen burgerlijk
Title
Wanbeleid, algemeen burgerlijk
Subtitle
Een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland
Price
€ 8,99
ISBN
9789048530489
Binding
eBook ePub
Number of pages
214
Publication date
Dimensions
21 x 13.5 cm

Reviews

Martin Pikaart is een van de weinige echte pensioendeskundigen in dit land. - Lex Hoogduin, Hoogleraar Complexiteit en Onzekerheid en voormalig bestuurslid van De Nederlandsche Bank.

Pensioen bij ABP, maar je leest toch niet dit boek van Martin Pikaart? Dan ook niet na je 67ste komen klagen... - Mathijs Bouman

Het is een goed leesbaar boekje, maar tegelijkertijd onderbouwt Pikaart zijn werk met academische precisie. Geen speld tussen te krijgen. ABP kan slechts hopen dat het boek een beetje wordt doodgezwegen. Ilja Boelaars, gecertificeerd financieel risico manager en promovendus economie aan de University of Chicago.

Wie meent dat ABP een solide pensioenfonds is dat puur door het ECB-beleid in de problemen kwam, en wie dat koste wat het kost wil blijven geloven, die moet het jongste boek van Martin Pikaart vooral niet lezen. Ieder ander die met ABP te maken heeft doet er goed aan ŒWanbeleid, Algemeen BurgerlijkŒ juist wel ter hand te nemen. - Reformatorisch Dagblad

Martin Pikaart

Wanbeleid, algemeen burgerlijk

Een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Bijna drie miljoen werknemers bij overheid en onderwijs zijn verplicht aangesloten bij pensioenfonds ABP. Dit fonds is met ruim 370 miljard euro belegd vermogen het grootste pensioenfonds in Nederland en het op twee na grootste ter wereld.

ABP stelt de deelnemers welvaartsvaste pensioenen in het vooruitzicht, maar kan dat al sinds jaren niet meer waarmaken. In plaats daarvan dreigt ABP zelfs de pensioenen te moeten verlagen.

ABP wijt dit aan de gestegen levensverwachting en de lage rente, maar auteur Martin Pikaart laat zien wat naast de gestegen levensverwachting de echte oorzaken zijn. ABP voert een verkeerd beleggingsbeleid dat niet is gericht op het nakomen van de eigen beloftes. Het najagen van een zo hoog mogelijk rendement heeft negatieve gevolgen. ABP neemt te veel beleggingsrisico, heeft te optimistische verwachtingen en biedt nauwelijks ruimte voor kritische geluiden. De bestuurders zijn onvoldoende deskundig en voelen zich verheven boven de geldende regels. De premies zijn te laag en de beloftes te rooskleurig.

ABP lobbyt voortdurend om de regels te versoepelen en houdt de deelnemers van ABP voor de gek over de vooruitzichten.

Dit boek laat zien dat ABP sinds 2003 wanbeleid voert op een groot aantal punten.

€ 8,99
+ Order this e-Book
Author

Martin Pikaart

Martin Pikaart, van huis uit wiskundige, is medeoprichter en voorzitter van AVV, Alternatief voor Vakbond. Hij is tevens de auteur van de succesvolle uitgave De pensioenmythe (2011).

Related titles