Amsterdam University Press
Gentest of geen test?
Title
Gentest of geen test?
Subtitle
Hoe de NIP-test de zwangerschap verandert
Price
€ 9,99
ISBN
9789048538614
Binding
eBook ePub
Number of pages
194
Publication date
Dimensions
21 x 13.5 cm

Reviews

Een fraai, empatisch en genuanceerd betoog, met aandacht voor alle morele en emotionele aspecten van abortus en prenatale screening. Een goed en leesbaar boek dat de mogelijkhedeid opent om echt over deze kwesties te denken en te praten.
Klaas Rozemond, auteur van Het aardse leven en Filosofie voor de zwijnen

Marcel Zuijderland

Gentest of geen test?

Hoe de NIP-test de zwangerschap verandert

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Toen er nog geen prenatale testen waren, kon een aanstaande moeder weinig méér doen dan gezond leven en hopen dat haar kind niets mankeerde. Met prenatale screening is het nu mogelijk al tijdens de zwangerschap de medische conditie van het kind te kennen. Hopen op een gezond kind is nu kiezen voor een gezond kind. Wie screening kiest, krijgt zekerheid. Vaak is het goed. Soms niet. Ouders zullen dan een ondoenlijk vonnis over de zwangerschap moeten vellen: het kind behoeden of behouden voor zijn toekomst.

Met gevoel voor de impact van die beslissing zoekt Marcel Zuijderland uit wat de morele verantwoordelijkheid is van ouders. Moeten ze screenen en met de zwangerschap stoppen als het kind iets mankeert? Zijn antwoord is niet eenduidig. Het zal altijd zwaar zijn een gewenste zwangerschap af te breken. Keuze voor behoud is geen verkeerde beslissing, toch is het afbreken van de zwangerschap beter te verdedigen.

Het boek pleit voor een publiek debat over prenatale screening om het dilemma uit de sfeer van taboe, schuld en verwijt te halen. Publiek debat is ook noodzakelijk voor later. Een toekomst waarin het volledige DNA van ieder ongeboren kind eenvoudig in kaart kan worden gebracht, en waarin aanstaande ouders via stamceltechnologie voortaan de ‘beste embryo’s’ kunnen kiezen. De ethische uitdagingen waar we dan voor zullen staan, zijn nog maar nauwelijks te overzien.

€ 9,99
+ Order this e-Book
Author

Marcel Zuijderland

Marcel Zuijderland is publicist en filosoof en schrijft geregeld voor NRC-Next, NRC-Handelsblad en Trouw.

Related titles