Hand aan hand (blank en bruin)
Title
Hand aan hand (blank en bruin)
Subtitle
Solidariteit en de werking van globalisering, etniciteit en klasse onder zeelieden op de Nederlandse koopvaardij, 1900-1945
Price
€ 43,99
ISBN
9789052603322
Format
Paperback
Number of pages
264
Language
Dutch
Publication date
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Hand aan Hand (Blank en Bruin) - 2 Voorwoord - 6 Inhoud - 8 hoofdstuk 1 Inleiding – Globalisering en solidariteit - 10 hoofdstuk 2 De Nederlandse koopvaardij - 24 Hoofdstuk 3 Amsterdamse voorwaarden (1900-1911) - 50 hoofdstuk 4 Een wereld van verschil - 68 Hoofdstuk 5 Gescheiden wegen (1911-1920) - 90 Hoofdstuk 6‘Blank en Bruin’: een Multitude? (1917-1934) - 102 Hoofdstuk 7 Tussen solidariteit en rassenhaat (1920-1928) - 126 Hoofdstuk 8 Het einde van het kleurlingenvraagstuk? (1930-1940) - 160 Hoofdstuk 9 ‘Een hoopvolle boodschap’ (1940-1945) - 176 Hoofdstuk 10 Conclusie - 188 Overzicht van tabellen, kaarten, grafieken en bijlagen - 198 Lijst afkortingen - 200 Noten - 202 Bibliografie - 242 Bijlage 1 – Lijst van tijdschriften - 248 Bijlage 2 – Nederlandse koopvaardij en bemanning - 253

Hand aan hand (blank en bruin)

Solidariteit en de werking van globalisering, etniciteit en klasse onder zeelieden op de Nederlandse koopvaardij, 1900-1945

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Nederlandse koopvaardij kende al vroeg een mondiale arbeidsmarkt. Vooral na de intrede van de stoomvaart aan het einde van de negentiende eeuw werden zeevarenden ook buiten de eigen grenzen gerekruteerd. In de havens en aan boord van de schepen werkten onder andere Nederlandse, Chinese, Indonesische, Engelse en West-Indische zeelieden. De internationale maritieme arbeidsmarkt werd grotendeels gekenmerkt door elkaar beconcurrerende (etnische) groepen en een raciaal scheidingsprincipe waarbij Chinezen in de machinekamer werkten, Javanen in de bediening en Nederlanders de beter betaalde functies vervulden. In deze situatie, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Nederlandse vakbonden, moesten groepen zeelieden van verschillende sociale en culturele herkomst een strategie bepalen, en daarmee hun houding ten opzichte van andere groepen. In de kern kwamen ze te staan voor de keuze tussen toenadering of uitsluiting, tussen conflict of solidariteit.