Nederland meertalenland
Title
Nederland meertalenland
Subtitle
Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid
Price
€ 35,99
ISBN
9789052603384
Format
Paperback
Number of pages
222
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24.1 cm

Jacomine Nortier

Nederland meertalenland

Feiten, perspectieven en meningen over meertaligheid

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dit boek is geschreven om de kennis over meertaligheid in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder bij een breed publiek te vergroten. Bijvoorbeeld bij politici en beleidsmakers, maar ook mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, studenten en scholieren en bij anderen die vanuit hun werk of privéleven in meertaligheid geïnteresseerd zijn.
Meertaligheid wordt onder de loep genomen vanuit verschillende perspectieven: vanuit politiek en beleid, vanuit het onderwijs, vanuit de talen zelf en vanuit de sprekers die meertalig zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer het meertalige Europa maar ook de autochtone meertalige situatie in Friesland en Twente, de positie van het Engels, de Nederlandse Taalunie, meertaligheid in het onderwijs, de rol van de moedertaal, in verschillende onderwijsvormen (waaronder ook doveninstituten), etniciteit, jongerentalen, het ontstaan van nieuwe talen, taalvermenging en ontlening, en het verslag van een enquête over het dagelijks leven met meertaligheid.

Vanwege de vele illustraties en citaten is het een prettig leesbaar boek geworden dat een breed publiek zal aanspreken.
lup=printpartner=