Karel ende Elegast
Title
Karel ende Elegast
Price
€ 32,99
ISBN
9789053565636
Format
Paperback
Number of pages
64
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoud - 6 Inleiding - 10 Verantwoording - 22 Bibliografie - 25 Die historie van coninck Karel ende van Elegast - 28

Geert Claassens (ed.)

Karel ende Elegast

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Karel de Grote (742-814), de illustere Frankische vorst die in 1165, ruim driehonderd na zijn dood, heilig werd verklaard, is uit vele middeleeuwse verhalen bekend. Hoewel hij altijd de rol van monarch vervult, wordt zijn personage wisselend neergezet. Soms verschijnt Karel als een daadkrachtig strijder en aanvoerder, soms als een twijfelaar en een enkele keer zelfs als een despoot die zich door slechte raadgevers laat misleiden.

In Karel ende Elegast zien we hem in een opmerkelijke dubbelrol: de grote koning speelt - in opdracht van God - voor dief. Maar door aan het goddelijke gebod te gehoorzamen krijgt Karel de gelegenheid om de trouw van twee van zijn vazallen te toetsen. Hij ontdekt dat de verbannen Elegast hem altijd trouw is gebleven en ten onrechte te zwaar is gestraft en dat hij de verraderlijke vazal ten onrechte heeft vertrouwd. Door deze ontdekking kan hij een aanslag op zijn leven voorkomen en ervoor zorgen dat ieder krijgt wat hij verdient.

De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
Editor

Geert Claassens

Deze nieuwe uitgave van een van de meest klassieke verhalen uit de Middelnederlandse literatuur is bezorgd door Geert Claassens, hoofddocent Middelnederlandse literatuur aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Related titles