Amsterdam University Press

Kees Schuyt, Gabriël van den Brink (eds)

Publiek geweld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In verschillende gedaanten dringt geweld zich op in de moderne samenleving. Naast het geweld van politieke aanslagen (11 september, de moord op Pim Fortuyn) trekken onbegrijpelijke schietpartijen op scholen, geweld op straat en voorbeelden van zinloos geweld sterk de aandacht. Leven we in een geweldcultuur? Neemt het geweld toe of is de ervaring van geweldtoename voornamelijk een effect van de aandacht voor geweld in de media?
Deze boekaflevering van Mens & Maatschappij stelt publiek geweld centraal: vormen van geweld in de openbare of semi-openbare ruimte die niet politiek gemotiveerd zijn, maar wel het algehele gevoel van veiligheid beïnvloeden. In verschillende bijdragen worden maatschappelijke achtergronden van agressie en geweld bij jongeren geanalyseerd, en komen sociologische en psychologische typeringen van daders van specifieke gewelddelicten aan de orde. Ook het geweld van burgers tegen de politie in bepaalde gevaarsituaties krijgt aandacht. Een uitvoerig overzicht van de wetenschappelijke theorieën over de relatie tussen jeugdcriminaliteit en geweld biedt aanknopingspunten voor verdere discussie.
€ 30,99
+ Order this book
Editors

Kees Schuyt

Kees Schuyt is professor emeritus in sociology at the University of Amsterdam and Leiden and since 2005 member of the Council of State at The Hague.

Gabriël van den Brink

Gabriël van den Brink is professor of politics and public administration at Tilburg University.