Amsterdam University Press
Schets van een beschavingsoffensief
Title
Schets van een beschavingsoffensief
Subtitle
Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland
Price
€ 35,99
ISBN
9789053566633
Format
Paperback
Number of pages
216
Publication date
Dimensions
17.5 x 25 cm

Alinda Lamein

Schets van een beschavingsoffensief

Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen. Als de normen in de samenleving teveel uiteen gaan lopen, doet zich haast vanzelf een kentering voor. Na een periode van tolerantie en vrijblijvendheid, volgt dan een periode waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving. Het lijkt erop dat we momenteel een dergelijke kentering doormaken.
€ 35,99
+ Order this book
Author

Alinda Lamein

Alinda A. Lamein works as the program manager at WRR.