Schets van een beschavingsoffensief
Title
Schets van een beschavingsoffensief
Subtitle
Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland
Price
€ 41,99
ISBN
9789053566633
Format
Paperback
Number of pages
216
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17.5 x 25 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord - 6 Inhoudsopgave - 8 1. Inleiding - 10 2. Normaliteit in Nederland; een Morfologisch Perspectief - 32 3. Groei van het Onbehagen; een Historisch Perspectief - 66 4. Beginselen van Burgerschap; een Sociologisch Perspectief - 98 5. Een Kanteling die Kansen Biedt - 140 Epiloog: de Moraal van het Verhaal - 154 Literatuur - 158 Bijlage 1: Morfologische Kenmerken - 162 Bijlage 2: Normatieve Meerderheden - 169 Bijlage 3: Normatieve Mutaties - 176 Bijlage 4: Temporele Verschuivingen - 187 Bijlage 5: Sociologische Kenmerken - 196 Bijlage 6: Staafdiagrammen - 202 Rapporten aan de Regereing - 210 Verkenningen - 213 Voorstudies en Achtergronden - 214

Alinda Lamein

Schets van een beschavingsoffensief

Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen. Als de normen in de samenleving teveel uiteen gaan lopen, doet zich haast vanzelf een kentering voor. Na een periode van tolerantie en vrijblijvendheid, volgt dan een periode waarin de nadruk ligt op plichtsbesef en normhandhaving. Het lijkt erop dat we momenteel een dergelijke kentering doormaken.
Author

Alinda Lamein

Alinda A. Lamein works as the program manager at WRR.
lup=printpartner=