Bewijzen van goede dienstverlening
Title
Bewijzen van goede dienstverlening
Price
€ 41,99
ISBN
9789053567319
Format
Paperback
Number of pages
264
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17.5 x 25 cm

Alinda Lamein

Bewijzen van goede dienstverlening

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In steeds meer landen in de Europese Unie is discussie over de plaats, sturing en kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening, de public service delivery. Maatschappelijke dienstverlening, zoals onder meer in de sfeer van het onderwijs en de gezondheidszorg, vormt een essentieel onderdeel van de verzorgingsstaat, maar het lijkt alsof juist deze sector is verwaarloosd. In de huidige publieke discussies is veel kritiek te bespeuren op de kwaliteit, de omvang, de toegankelijkheid en de bestuurbaarheid van maatschappelijke dienstverlening. In dit rapport wordt intersectoraal gezocht naar concepties en ‘best practices’ die op verschillende gebieden het navolgen waard zijn.

Aan het advies van de WRR ligt een onderzoek ten grondslag naar het functioneren van de maatschappelijke dienstverlening in een vijftal sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, volkshuisvesting, arbeidsvoorziening. Dit onderzoek is gelijktijdig met advies uitgebracht als WRR verkenning nr. 6 Maatschappelijke dienstverlening
€ 41,99
+ Order this book
Author

Alinda Lamein

Alinda A. Lamein works as the program manager at WRR.