Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Title
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Subtitle
De geografie van de relatie tussen mens en milieu
Price
€ 43,99
ISBN
9789053567982
Format
Paperback
Number of pages
300
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Figuren en tabellen - 8 Voorwoord - 12 Inleiding - 14 1 Homo sapiens zwermt uit - 22 Dynamiek van infectieziekten in tijd en ruimte - 34 Het wereldbevolkingsvraagstuk: visies van pessimisten, optimisten en prognosemakers - 42 Verstedelijking van de wereldbevolking:de stille revolutie - 48 2 De tastbare wereld om ons heen:de natuur als hulpbron - 58 Milieugebruiksruimte en milieugebruikswaarden - 76 De Ecologische Voetafdruk: baken of dwaallicht - 81 Wereldvoedselvoorziening - 86 Water wordt wereldwijd schaarser - 95 Toekomstige energievoorziening - 107 Vernieuwbare energie - 112 3 De omgang met de natuur - 120 Dienstbare natuur, aaibare landschappen - 136 De paradoxale relatie tussen toerisme en natuur - 142 Landschappen als werelderfgoed - 147 Het waterbeheer verbindt zich met de ruimtelijke ordening - 154 4 Als de natuur verandert: de klimaatkwestie - 160 Signalen van klimaatveranderingen - 174 Hoe spelen modelleurs met het Systeem Aarde? - 181 Klimaatverandering en overstromingen, met een focus op Nederland - 187 Mondiaal beleid ter vermindering van klimaatverandering - 192 Interactie tussen mondiale en nationale regelgeving - 197 5 De natuur als acuut gevaar: rampen - 202 Het tijdelijk comfort van een veiligheidsillusie - 219 Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen - 227 Hoe natuurlijk zijn natuurrampen? - 234 6 De natuur als avontuur: risico’s en buitenkansen - 240 Risico’s en de kans te laten zien wie je bent - 257 Leven met risico’s - 263 Risicosamenleving en duurzaamheid – oxymoron of uitdaging? - 268 Literatuur - 272 Over de auteurs - 292 Index - 298

Van natuurlandschap tot risicomaatschappij

De geografie van de relatie tussen mens en milieu

This study is an illustrated overview of the relationship between people and their environment worldwide. It is not only about the natural aspects of agricultural production; the authors also adress the non-material benefits of a healthy natural environment. The book has a preface by Ruud Lubbers, former prime minister of the Netherlands.
Authors

Frank den Hertog

Frank den Hertog is social geographer.

Herman van der Wusten

Herman van der Wusten is professor of political geography, all at the University of Amsterdam.

Ton Dietz

Ton Dietz is professor of social geography.