De middeleeuwen zijn anders
Title
De middeleeuwen zijn anders
Subtitle
Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw
Price
€ 49,99
ISBN
9789053568507
Format
Paperback
Number of pages
234
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
16 x 24 cm
Category
History

Reviews and Features

“In De middeleeuwen zijn anders gaat Janssens op de vuist met vooroordelen over de achterlijke middeleeuwen, en rekent hij af met negatieve periode-stereotiepen zoals intolerant, bijgelovig, anti-vrouw en non-wetenschappelijk.” Frits van Oostrom in Queeste

Jozef Janssens

De middeleeuwen zijn anders

Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De middeleeuwers pletten de aardbol tot een platte schijf waar men kon afvallen. De middeleeuwers verdrukten de vrouw en verbrandden meedogenloos hun heksen. De middeleeuwers bevolkten hun wereld met afschuwelijke monsters. Kortom tussen de Oudheid en de Renaissance ging de Europese cultuur door de donkerste tunnel van de geschiedenis.
Stellingen waarmee nog niet zo lang gelden gretig-luisterende schoolkinderen werden overdonderd: middeleeuwers waren barbaars, aten met de handen, gingen niet netjes naar het toilet… Ongemeen duistere tijden dus.
Wat is historische waarheid en wat is verzonnen? Waarom konden deze gemeenplaatsen zolang blijven voortleven? En hoe komt het dat in de romantiek de middeleeuwen dan weer plots werden geïdealiseerd als hét tijdperk van de ridderidealen en gentleman-cultuur? Waarom worden we vandaag overspoeld door een echte middeleeuwen-interesse? Maar vooral ook: hoe waren de middeleeuwen ECHT?

Dat zijn de vragen die Jozef Janssens beantwoordt in dit schitterend pleidooi voor een onbevangen gesprek met de middeleeuwse mens.

Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
€ 49,99
+ Order this book
Author

Jozef Janssens

Joseph Janssens is the Vice-Rector of the KUBrussel, led the team that was responsibile for the "felopgemerkte" fac-simile edition of "Reynard the Fox. The Comburgse Handwriting" (Davidsfonds, 1991).