Amsterdam University Press
Erfgoed
Title
Erfgoed
Subtitle
De geschiedenis van een begrip
Price
€ 41,99
ISBN
9789053569122
Format
Paperback
Number of pages
336
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Category
History
Discipline
History

Frans Grijzenhout

Erfgoed

De geschiedenis van een begrip

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het woord ‘erfgoed’ wordt tegenwoordig vooral toegepast in het begrippenpaar ‘cultureel erfgoed’. Een ander gebruik van het woord ‘erfgoed’ richt zich juist op de immateriële betekenis van het woord. Dan gaat het onder meer om de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar. In die laatste betekenis heeft het begrip ‘erfgoed’ een langere geschiedenis dan in de eerste.

In Erfgoed. De geschiedenis van een begrip worden de verschillende geschiedenissen van het begrip gereconstrueerd en geanalyseerd. Allereerst wordt aandacht besteed aan de juridische herkomst en ontwikkeling van het woord ‘erfgoed’. Willem Frijhoff belicht de religieuze dimensie ervan. Andere auteurs richten zich op verwante begrippen, zoals ‘monument’ of ‘oudheden’. Eco Haitsma Mulier besteedt aandacht aan het begrip ‘erflaters’, bekend geworden door de beroemde publicatie Erflaters van onze beschaving van Jan en Annie Romein (1938). Eric Ketelaar, Gerard Rooijakkers en anderen bespreken elk een bepaald werkingsveld binnen het cultureel erfgoed: archieven, literatuur, archeologie, volkskunde. De bundel wordt afgesloten met een beschouwing van Wessel Krul over de behoefte van sommigen zich af te zetten tegen de erfgoedgedachte of zelfs de drang om erfgoed te vernietigen.
€ 41,99
+ Order this book
Author

Frans Grijzenhout

Frans Grijzenhout is hoogleraar Cultureel erfgoed, restauratie en conservering aan de Universiteit van Amsterdam.