Geloven in het publieke domein
Title
Geloven in het publieke domein
Subtitle
Verkenningen van een dubbele transformatie
Price
€ 64,99
ISBN
9789053569368
Format
Paperback
Number of pages
512
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17.5 x 25 cm

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Geloven in het publieke domein

Verkenningen van een dubbele transformatie

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In de verkenning Geloven in het publieke domein is de WRR op zoek naar de betekenis van de hernieuwde actualiteit van religie voor het publieke domein. Religie staat tegenwoordig sterk in de belangstelling, zowel bestuurlijk, maatschappelijk als wetenschappelijk, zowel nationaal als internationaal. De WRR wil in deze verkenning de vraag beantwoorden wat ten aanzien van de verschijningsvormen van religie en levensbeschouwingen de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen zijn, en wat daarvan de (mogelijke, toekomstige) betekenis voor het publieke domein zou kunnen zijn. Achtereenvolgens komen de belangrijkste begrippen, theorieën en debatten aan de orde, wordt een empirisch– zowel kwantitatief als kwalitatief – overzicht gegeven van de situatie van religie en levensbeschouwing in Nederland en worden, tot slot, enkele centrale casussen aan de orde gesteld die een spanningsveld of mogelijk conflict tussen religie en het publieke domein kunnen visualiseren.
€ 64,99
+ Order this book