Arabeske of Gedachte
Title
Arabeske of Gedachte
Subtitle
Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914
Price
€ 43,99
ISBN
9789056294731
Format
Paperback
Number of pages
240
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 8 Voorwoord - 12 1. Inleiding - 14 2. Principes van eenvoud en navolging - 22 3. De kompozitie in de toonkunst - 42 4. Ethische esthetiek - 62 5. De gedachte - 70 6. Verlossing - 80 7. In tonen bewogen vormen - 122 8. Sonate, que me veux-tu? - 182 9. Samenvatting en conclusies - 192 Noten - 200 Literatuur - 222 Zusammenfassung Arabeske oder Gedanke 1820-1914 - 236 Naamregister - 238 Zaakregister - 242

walter Buijn

Arabeske of Gedachte

Een muziekesthetische tegenstelling in Nederland 1820-1914

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Heeft instrumentale muziek een betekenis? Moet men zich bij programmamuziek tijdens het luisteren rekenschap geven van het programma?
Is vocale muziek waarin muziek en tekst samengaan superieur aan de abstracte klank, nog des te meer wanneer vergezeld door een toneelmatig gebeuren?
Van deze soms felle discussie tussen Nederlandse schrijvers in de 19de eeuw geeft dit onderzoek een beeld:
Enerzijds zij die konden instemmen met de stelling van Eduard Hanslick die in zijn Vom Musikalisch-Schönen muziek vergelijkt met bewegende arabesken.
Anderzijds zij die het allesomvattende kunstwerk van Richard Wagner als het eindpunt van een muzikale ontwikkeling zagen.
Author

walter Buijn

Walter Adriaan Buijn (Amsterdam. 1930-2010) behaalde in 1949 het diploma Gymnasium A aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Hierna studeerde hij hoofdvak piano en hoofdvak schoolmuziek aan het Amsterdams Muzieklyceum en het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1957 en 1959 diploma’s haalde. Hierna was hij o.a. verbonden aan de pedagogische academies in Den Helder en Amsterdam. Vanaf 1991 studeerde hij muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1994 doctoraal examen deed.