De Kwetsbare Kijker
Title
De Kwetsbare Kijker
Subtitle
Een culturele geschiedenis van televisie in Nederland
Price
€ 51,99
ISBN
9789056294830
Format
Paperback
Number of pages
308
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Dankwoord - 8 Introductie - 10 Theoretisch kader - 18 Het verlangen naar het ‘ver-zien’ - 51 Mits in de juiste handen. Televisie als omroep - 72 Televisie als spreekbuis van de zuilen - 106 God, naakt en oranje - 138 De nieuwe massa: ‘Niet zeeziek, maar zuilenziek’ - 186 De Kwetsbare Kijker in de debatten over televisie - 206 Televisie tussen mythe en macht - 237 Verantwoording voor de vindplaats van de bronnen - 254 Geraadpleegde literatuur - 261 Geraadpleegde historische bronnen - 277 Geraadpleegde websites - 308

Vincent Crone

De Kwetsbare Kijker

Een culturele geschiedenis van televisie in Nederland

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Vanaf de eerste publicaties over televisie in de 19e eeuw tot op de dag van vandaag herarticuleren wetenschappers, politici, ouders en beleidsmakers de overtuiging dat televisie het vermogen heeft om de kijker te corrumperen en, mits in de juiste handen, te verlichten. In De Kwetsbare Kijker beschrijft Vincent Crone hoe deze veronderstelling het proces van betekenisgeving bepaalt, waarmee televisie haar plaats krijgt in de politiek, cultuur, beleid en het dagelijks leven.
Author

Vincent Crone

Vincent C.A. Crone (1975) is verbonden aan het Centrum voor Populaire Cultuur van de Universiteit van Amsterdam en is als docent werkzaam bij het Instituut voor Media en Re/Presentatie van de Universiteit Utrecht.