Verwantschap in Extremen
Title
Verwantschap in Extremen
Subtitle
Politieke Theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt
Price
€ 54,99
ISBN
9789056295233
Format
Paperback
Number of pages
304
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Dankwoord - 8 Inleiding - 10 1. In de schaduw van de Duitse Revolutie Politieke theologie, recht en geweld - 23 2. Het theater van de macht Politiek tussen treurspel en echte tragiek - 50 3. Katechon en engel Politieke theologie in het late werk - 100 4. Arrêter le jour Gedenken en ‘nu-tijd’ bij Benjamin - 134 5. Politiek tussen de tijden Over de katechon bij Schmitt - 189 Besluit - 267 Literatuur - 275 Overige literatuur - 279 Summary - 299 Personenregister - 308

Marc de Wilde

Verwantschap in Extremen

Politieke Theologie bij Walter Benjamin en Carl Schmitt

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De filosoof Walter Benjamin (1892-1940) en de jurist Carl Schmitt (1889-1985) behoren tot de eersten die de terugkeer van religie in moderne democratieËn onder de aandacht brachten en onderwierpen aan een scherpe analyse. In de jaren twintig en dertig zouden zij een dialoog met elkaar zijn aangegaan over politieke theologie. Deze dialoog tussen Schmitt en Benjamin is opmerkelijk omdat zij in politiek opzicht tegengestelde posities vertegenwoordigden: Benjamin maakte deel uit van de Frankfurter Schule, een stroming van linkse intellectuelen die het opkomende nationaal-socialisme bekritiseerden terwijl Schmitt behoorde tot de Conservatieve revolutie, een groepering van extreem-rechtse publicisten die Hitlers machtsovername toejuichten. Marc de Wilde beschrijft en analyseert de politieke theologieën van Benjamin en Schmitt in een poging de overeenkomsten en verschillen in hun denken aan het licht te brengen. De dialoog tussen Schmitt en Benjamin zou een dramatische wending nemen na Hitlers machtsovername in januari 1933. Terwijl Schmitt als ‘staatsraad’ in het Derde Rijk carrière zou maken, was Benjamin gedwongen naar Frankrijk uit te wijken waar hij zich in september 1940, op de vlucht voor het Duitse leger, van het leven zou beroven.
Author

Marc de Wilde

Marc de Wilde is universitair docent Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.