Genezers op de koloniale markt
Title
Genezers op de koloniale markt
Subtitle
Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915
Price
€ 54,99
ISBN
9789056295639
Format
Paperback
Number of pages
432
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 8 1 – Inleiding - 14 2 – De medische markt rond 1850 - 34 3 – Koloniale besluitvorming - 68 4 – Nieuwkomers op de medische markt, dokters djawa 1850-1875 - 86 5 – Meer nieuwkomers op de medische markt, Inlandse vroedvrouwen 1850-1875 - 122 6 – De STOVIA, dokters djawa 1875-1915 - 160 7 – Armoedig kleine daden, Inlandse vroedvrouwen 1875-1915 - 208 8 – De medische markt rond 1915 - 256 9 – Conclusie - 286 Dankwoord - 298 Gebruikte afkortingen - 300 Verklarende woordenlijst - 302 Bronnen en geraadpleegde literatuur - 310 Samenvatting - 340 Summary - 348 Herkomst illustraties - 356 Personenregister - 358 Curriculum Vitae - 366 Noten - 368 Kaart van Java en Madoera, 1900 - 431

Liesbeth Hesselink

Genezers op de koloniale markt

Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-Indië 1850-1915

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Medische geschiedschrijving over de Nederlandse koloniën is schaars. Genezers op de koloniale markt voorziet in een lacune en werpt een nieuw licht op zowel de Europese als de inheemse gezondheidszorg en haar beoefenaars in de periode 1850-1915.
In 1851 richtte de koloniale regering in Batavia twee opleidingen op: een doktersschool voor Javaanse jongens en een vroedvrouwenschool voor Javaanse meisjes. De bedoeling was dat zij de traditionele inheemse geneeskundigen, de doekoens, zouden gaan vervangen. De inheemse bevolking was echter niet bereid gebruik te maken van de diensten van de afgestudeerden. De inheemse dokters bleken toch inzetbaar als vaccinateur en als hulpgeneesheer. De vroedvrouwenschool werd daarentegen in 1875 gesloten. Ondanks allerlei gruwelverhalen over misstanden in het inheemse kraambed werd de school niet heropend. Wel werden er mondjesmaat meisjes aan huis opgeleid door Nederlandse artsen. Toen de koloniale politiek rond 1900 aandacht begon te krijgen voor het welzijn van de inheemse bevolking, ontstond behoefte aan artsen. Meer inheemse jongemannen kregen een betere medische opleiding en gingen als zelfstandige artsen werken. Deze verandering leverde spanningen op: lang niet iedereen accepteerde inheemse artsen als collega's van een Nederlandse arts.
Author

Liesbeth Hesselink

Liesbeth Hesselink (1943) is historica. Zij heeft een loopbaan in en rond het onderwijs en als politica achter de rug. Daarnaast publiceerde zij enkele artikelen over prostitutie en over de medische geschiedenis in Indië.