Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd
Title
Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd
Subtitle
31 v. Chr. – 400 n. Chr.
Price
€ 59,99
ISBN
9789056295769
Format
Paperback
Number of pages
458
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
INHOUDSOPGAVE - 8 LIJST MET AFBEELDINGEN - 9 LIJST MET FIGUREN EN TABELLEN - 9 LIJST MET KAARTEN - 9 VOORWOORD - 11 AFKORTINGEN - 14 Inleiding - 18 H2. Itinera athletarum. De geografische mobiliteit van atleten in de Romeinse keizertijd - 34 H3. ‘De enige van alle Grieken’. Atleten op recordjacht - 114 H4. De Griekse atletiek in de praktijk. Atleten nader bekeken - 172 H5. Prosopographia athletarum - 240 APPENDIX 1 Aelius Granianus, vijfvoudig Olympisch kampioen uit Sikyon - 426 APPENDIX 2 Tiberius Claudius Patrobios. Hofworstelaar van keizer Nero? - 432 SUMMARY - 442 BIBLIOGRAFIE - 448

Patrick Gouw

Griekse atleten in de Romeinse Keizertijd

31 v. Chr. – 400 n. Chr.

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Griekse atletiek bloeide als nooit tevoren onder het imperium Romanum. Gedurende de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling werden in grote delen van het Middellandse Zeegebied – in Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte – talrijke sportwedstrijden georganiseerd waarbij hardlopers, boksers, worstelaars, pankratiasten en vijfkampers tegen elkaar in het strijdperk traden. Zij genoten een grenzeloze populariteit in de antieke wereld en konden grote rijkdommen verwerven.
Dit proefschrift schetst op basis van epigrafische, literaire en archeologische bronnen een gedetailleerd beeld van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd (31 v. Chr. – 400 n. Chr.).
Author

Patrick Gouw

Patrick Gouw studeerde Oude Geschiedenis en Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn onderzoekswerkzaamheden was hij de afgelopen jaren binnen de UvA als docent verbonden aan de vakgroep Oude Geschiedenis.