Geld voor GGZ
Title
Geld voor GGZ
Subtitle
De financiering van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed van geld op de zorgpraktijk (1884-1984)
Price
€ 71,99
ISBN
9789056295776
Format
Paperback
Number of pages
652
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord - 8 Inhoudsopgave - 12 Inleiding - 16 H1. Een ingewikkelde constructie - 26 H2. Een algemeen sociaal verschijnsel - 88 H3. Een nieuwe koers - 150 H4. Om de kostprijs te verlagen - 206 H5. Gescheiden werelden - 280 H6. Wederopbouw en een stapje verder - 350 H7. Overvloed en onbehagen - 430 H8. Samenwerken verplicht - 494 Besluit - 550 Verantwoording - 580 Bronnen - 587 Literatuur - 594 Lijst van gebruikte afkortingen - 630 Samenvatting - 632 Summary - 643

Catharina Th. Bakker

Geld voor GGZ

De financiering van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed van geld op de zorgpraktijk (1884-1984)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Sinds de invoering van tweede Krankzinnigenwet (1884) zijn de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland gestegen. Ondanks terugkerende klachten daarover, waren er altijd argumenten om geld voor GGZ beschikbaar te stellen.
Tot eind twintigste eeuw bestond de GGZ uit twee werelden: enerzijds het krankzinnigengesticht (de psychiatrische inrichting), met een wettelijk verankerd financieringsstelsel, anderzijds de extramurale (ambulante) GGZ, die een organisatorische en financiële ‘lappendeken’ werd genoemd. Deze structuur hield stand totdat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1968) een nieuw kader bood.
Catharina Th. Bakker zocht antwoord op de vraag wat dit betekende voor de praktijk. Bakker analyseerde exploitatiegegevens van instellingen en lichtte zes perioden eruit, vanaf de komst van de tweede Krankzinnigenwet (1884) tot en met de invoering van de RIAGG (rond 1983). Op- en neergaande lijnen in kostenposten bracht ze in verband met de sociaal-politieke en economische ontwikkelingen van dat moment. Zo ontstonden nieuwe, soms verrassende inzichten over de relatie tussen financiering en zorgpraktijk.
Author

Catharina Th. Bakker

Catharina Th. Bakker (1964) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkt als freelance onderzoeker en publicist.