Roots gaan waar je vandaan komt
Title
Roots gaan waar je vandaan komt
Subtitle
Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003)
Price
€ 54,99
ISBN
9789056296063
Format
Paperback
Number of pages
410
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord - 6 Inhoudsopgave - 9 H1. Transnationalisme & diaspora - 16 H2. Afro-Surinaamse vrouwen in Suriname - 50 H3. Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland - 61 H4. Paramaribo rond de 21ste eeuw - 84 H5 Beschermen en zorgen (1940) - 105 H6 Overleven en loslaten (1960) - 155 H7. Gezin en carrière (1980) - 228 H8. Veranderende perspectieven - 284 H9. Nadere onderzoeksbevindingen - 298 H10. Culturele transferentie - 325 Eindnoten hoofdstuk 5 - 344 Eindnoten hoofdstuk 7 - 348 Bijlage I - 349 Bijlage II - 351 Literatuur - 352 Websites - 401 Curriculum Vitae van de auteur - 402 Summary - 403

Pam Zuurbier

Roots gaan waar je vandaan komt

Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo (1973-2003)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In dit onderzoek wordt nagegaan welke betrokkenheden en identificaties met de herkomst - en vestigingsdiaspora leven bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Betrokkenheden en identificaties met diaspora worden hierbij opgevat als talige praktijken van roots en routes. De roots verwijzen hierbij naar voorstellingen, wensen en dromen van de vertellers. Bij routes moet worden gedacht aan de verbindingen die transmigranten maken en het ontstaan van transculturele werkelijkheden. Hierbij is (re)creatie van creolisering in multietnische samenlevingen een centraal begrip. Betrokkenheden en identificaties met verschillende diaspora - evenals specifieke invullingen van vrouwelijkheid - dragen in andere woorden in belangrijke mate bij aan de creoliteit en identiteit van Afro-Surinaamse (re)migrantenvrouwen in Suriname en Nederland.
Author

Pam Zuurbier

Pam H. Zuurbier (1960) studeerde Sociaal Culturele Wetenschappen (1995) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens en na zijn studie is hij onder meer werkzaam geweest in adviserende functies in het bedrijfsleven. Tijdens zijn promotieonderzoek in Suriname heeft hij verschillende activiteiten verricht voor de Universiteit van Suriname en is hij werkzaam geweest als seniorconsultant. Hij publiceerde onder andere in Oso Tijdschrift voor Surinamistiek en het Surinaamse dagblad de Ware Tijd. Momenteel werkt hij aan publicaties en bereidt nieuw wetenschappelijk onderzoek voor.