Het nieuwe theaterleren
Title
Het nieuwe theaterleren
Subtitle
Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo
Price
€ 43,99
ISBN
9789056296117
Format
Paperback
Number of pages
343
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 6 Voorwoord - 10 1. Inleiding en vraagstelling - 14 2. Theater en educatie in historisch perspectief - 64 3. Het veld van theater en CKV - 104 4. Theater en CKV: het veld en de spelers - 166 5. Kiezen voor kwaliteit: over cultuur, kunst en canon - 276 6. Samenvatting en conclusie - 296 Literatuur - 312 Websites - 332 Summary - 333 Samenvatting - 337 Index - 341

Cock Dieleman

Het nieuwe theaterleren

Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Sinds de introductie in 1999 van het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) maken de theatrale podiumkunsten een belangrijk onderdeel uit van cultuureducatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Omdat binnen ckv de receptieve cultuureducatie centraal staat, trekken leerlingen er massaal op uit om culturele activiteiten te ondernemen. Theaterbezoek is vanaf het begin populair. Hierdoor kregen aan de ene kant docenten te maken met een voor het onderwijs tamelijk nieuwe kunstdiscipline; aan de andere kant kregen theaters en theatergezelschappen er een publieksgroep bij, die nog niet zo goed in het Nederlandse theaterwereldje was ingevoerd. In deze studie wordt het veld waar theater en onderwijs elkaar in het kader van CKV ontmoeten, onder de loep genomen. Op basis van diepte-interviews met docenten, leerlingen en educatiemedewerkers van culturele instellingen wordt een beeld geschetst van de wijze waarop theaterinstellingen en scholen samenwerken, maar ook van de hindernissen die een succesvolle samenwerking in de weg kunnen staan.
Luister naar Cock Dieleman in VPRO's De Avonden.
Author

Cock Dieleman

Cock Dieleman is Assistant Professor (Senior Lecturer) Theatre Studies (BA and MA) and International Dramaturgy (MA), University of Amsterdam. His specializations are theatre education, youth theatre, dramaturgy and contemporary Dutch theatre. In addition to his professorship he was head of the education department of Het Zuidelijk Toneel and ZT Hollandia.