Kennis, Macht en Moraal
Title
Kennis, Macht en Moraal
Subtitle
De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005
Price
€ 59,99
ISBN
9789056296261
Format
Paperback
Number of pages
500
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave - 8 Boxen - 13 Tabellen - 14 Figuren - 15 Afkortingen - 17 Voorwoord - 20 1. Inleiding: probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksopzet - 28 2. Theorie en methodologie - 34 3. Internationale migratie-economische literatuur - 80 4. Economische toestand & beleid, economiebeoefening en databeschikbaarheid - 118 5. Immigratie en migratiebeleid - 156 6. Kennisproductie Periode I (1960-1980) - 214 7. Kennisproductie Periode II (1980-1990) - 254 8. Kennisproductie Periode III (1990-2000) - 276 9. Kennisproductie Periode IV (2000-2005) - 328 10. Conclusies - 362 Epiloog - 396 Samenvatting - 400 Summary - 410 Literatuur - 420 Noten - 452

Jan van de Beek

Kennis, Macht en Moraal

De productie van wetenschappelijke kennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Waarom werd er in Nederland - immigratieland bij uitstek - lange tijd nauwelijks onderzoek gedaan naar de economische effecten van immigratie? Is dat te verklaren uit typische kenmerken van de Nederlandse wetenschapsbeoefening of moet het antwoord vooral daarbuiten worden gezocht? Ontbrak het economen simpelweg aan statistische gegevens of speelde de veelbesproken politieke correctheid van de jaren tachtig en negentig hen ook parten? Welke rol speelde de overheid bij de productie van wetenschappelijke kennis? Waarom hielden gezaghebbende kennisinstituten als de wrr en het cpb zich zolang op de vlakte?

Op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en interviews met economen, politici en minderhedenonderzoekers wordt antwoord gegeven op al deze, ook nu weer actuele, vragen. De inhoudelijke aspecten van migratie-economisch onderzoek, als wel de sociale, politieke en historische context waarbinnen die kennisproductie plaats vond, komen daarbij allebei uitgebreid aan bod.
Author

Jan van de Beek

Jan H. van de Beek studeerde Wiskunde en Informatica (Universiteit Utrecht) en Culturele Antropologie (Universiteit van Amsterdam). Hij was als promovendus en postdoc verbonden aan de Amsterdamse School voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (assr) en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES), thans onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).