Duitse Iranpolitiek 1871-2005
Title
Duitse Iranpolitiek 1871-2005
Price
€ 43,99
ISBN
9789056297039
Format
Paperback
Number of pages
328
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Duitse Iranpolitiek 1871-2005 - 2 INHOUD - 8 Inleiding - 12 DEEL I DE GRONDSLAGEN - 46 Deel I De grondslagen van de Duitse Iranpolitiek I - 48 Deel I De grondslagen van de Duitse Iranpolitiek II - 61 DEEL II DE REVOLUTIE EN DE TRANSITIES - 104 Deel II De Iraanse revolutie en de Duitse reactie - 106 DEEL III Duitse Iranpolitiek in het kader van het gemeenschappelijke buitenland en veiligheidsbeleid van de EU - 150 Deel III De overgang naar een gemeenschappelijk buitenland en veiligheidsbeleid van Europea (GBVB) - 152 Bibliografie - 290 Overige literatuur - 294 Summary - 316 Personenregister - 324

Said Rezaeiejan

Duitse Iranpolitiek 1871-2005

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dat Duitsland als handelsnatie een bijzondere band met Iran heeft werd nog eens bevestigd in 1979, toen tijdens de revolutie onder leiding van Ayatollah Khomeini slechts één westerse ambassade geopend bleef: de Duitse. Dat deze ‘vriendschapsband’ ook zijn beperkingen kent wordt in dit boek van de historicus en politicoloog Said Rezaeiejan uiteengezet. In zijn beschrijving van de pogingen van Duitsland om een dialoog aan te gaan met Iran laat hij zien waarom deze politiek van ‘verandering door toenadering’ tot mislukken gedoemd is. De overtuigingen van de Duitse democraten en de Iraanse machthebbers staan ver uiteen. Bovendien werken de Iraanse politieke structuren iedere verandering tegen. Ondanks de teleurstellende resultaten bleef Duitsland steeds opnieuw aandringen op dialoog met Iraanse hervormers. Sinds de jaren negentig kent Duitsland een tweesporenbeleid: de handelsbetrekkingen komen in direct contact met Iran tot stand, terwijl het mensenrechtenbeleid overgelaten wordt aan de EU.
Author

Said Rezaeiejan

Said Rezaeiejan (1981) studeerde politicologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als docent internationale betrekkingen en verzorgt tevens onderwijs bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.