De jaren zestig herinnerd
Title
De jaren zestig herinnerd
Subtitle
Over gedeelde idealen uit een linkse periode
Price
€ 32,99
ISBN
9789056297121
Format
Paperback
Number of pages
198
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
DE JAREN ZESTIG HERINNERD : Over gedeelde idealen uit een linkse periode - 2 Inhoud - 8 1 De actualiteit van de jaren zestig - 10 1.1 De jaren zestig in het actuele publieke debat - 11 1.2 De jaren zestig in het wetenschappelijke debat - 12 1.3 De jaren zestig in dit onderzoek - 16 2 Een levend verleden - 18 2.1 Het collectief en het geheugen - 19 2.2 De dynamiek van discoursen - 21 2.3 Framing voor overtuigingskracht - 23 2.4 Het verleden in het heden - 24 3 De zoektocht naar het collectieve geheugen van de jaren zestig - 26 3.1 Een discoursonderzoek naar herinneringen - 26 3.2 De onderzoeksperiode: 1994 tot en met 2009 - 27 3.3 Het publieke debat in vier opiniebladen - 28 3.4 De dataverzameling en -verwerking - 29 3.5 Een thematische inhoudsanalyse - 31 3.6 Een argumentatieve discoursanalyse - 33 4 Een overzicht van de herinneringen aan de jaren zestig - 38 4.1 Alles werd anders - 38 4.1.1 Toenemende secularisering - 38 4.1.2 De komst van migranten - 39 4.1.3 Opbouw van de verzorgingsstaat - 40 4.2 The Swinging Sixties - 41 4.2.1 Een nieuwe (jeugd)cultuur - 42 4.2.2 Drugsgebruik - 43 4.3 Het ik-tijdperk - 44 4.3.1 Het streven naar individuele vrijheid - 44 4.3.2 Homo- en vrouwenemancipatie - 45 4.3.3 Een seksuele revolutie - 46 4.4 Don't follow leaders - 47 4.4.1 Een anti-autoritaire houding - 48 4.4.2 Rebellen maken carrière - 48 4.4.3 (Anti)burgerlijkheid - 49 4.5 De helden van '68 - 50 4.5.1 Idealisme - 51 4.5.2 Protest - 51 4.5.3 Inspraak en zeggenschap - 52 4.6 Een linkse revolte - 53 4.6.1 D66 - 54 4.6.2 Nieuw Links - 54 4.7 (Inter)nationale beroering - 55 4.7.1 Internationale solidariteit - 56 4.7.2 De Vietnamoorlog - 56 4.7.3 Een veranderende blik op het nationale verleden - 57 4.7.4 Antipathie voor Prins Claus - 58 4.8 Conclusie: Een vat vol herinneringen - 58 4.8.1 De jaren zestig: vernieuwing en bevrijding - 59 4.8.2 De erfenis van de jaren zestig: geprezen, maar ook verfoeid - 60 5 Grenzen aan bevrijding? - 64 5.1 Individuele vrijheid - 64 5.1.1 Bedreigde individuele vrijheid - 65 5.1.2 Ontaarde individuele vrijheid - 67 5.2 (Anti)burgerlijkheid - 71 5.2.1 Ontaarde antiburgerlijkheid - 71 5.3 De acceptatie van homoseksualiteit - 72 5.3.1 Bedreigde homo-emancipatie - 73 5.4 Vrouwenemancipatie - 75 5.4.1 Ontaarde vrouwenemancipatie - 75 5.4.2 Bedreigde vrouwenemancipatie - 77 5.5 Seksuele vrijheid - 79 5.5.1 Ontaarde seksuele vrijheid - 79 5.5.2 Bedreigde seksuele vrijheid - 81 5.6 Conclusie: Vrijheid als ideaal - 83 5.6.1 De ongerusten - 83 5.6.2 De teleurgestelden - 84 5.6.3 De critici - 85 6 Lovende cultuurkritiek? - 86 6.1 Integratie - 86 6.1.1 Destructief cultuurrelativisme - 87 6.1.2 Ontaard cultuurrelativisme - 89 6.1.3 Bedreigde tolerantie - 91 6.1.4 Bedreigde vrijheidsrechten - 94 6.2 De nationale cultuur en identiteit - 97 6.2.1 Een destructieve cultuurbreuk - 97 6.2.2 Een destructieve omgang met de nationale identiteit - 98 6.3 Conclusie: Een leidraad voor de Nederlandse cultuur - 103 6.3.1 De ongerusten - 103 6.3.2 De critici en teleurgestelden - 104 7 Gestuurde autonomie? - 106 7.1 Moralisme - 106 7.1.1 Destructieve ontvoogding - 106 7.1.2 Ontaarde ontvoogding - 109 7.1.3 Bedreigde zelfbeschikking - 112 7.2 Overheidsingrijpen - 114 7.2.1 Een destructieve houding van het gezag - 114 7.2.2 Ontaarde autonomie - 116 7.2.3 Bedreigde autonomie - 119 7.3 Democratie - 120 7.3.1 Destructieve democratisering - 121 7.3.2 Ontaarde democratisering - 122 7.3.3 Bedreigde democratisering - 124 7.4 Conclusie: Tussen sturing en autonomie - 127 7.4.1 De ongerusten

Noortje Thijssen

De jaren zestig herinnerd

Over gedeelde idealen uit een linkse periode

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De erfenis van de jaren zestig speelt nog altijd een belangrijke rol in het publieke debat. Maar hoe is deze periode opgeslagen in het collectieve geheugen? In dit proefschrift zijn de herinneringen aan de jaren zestig geanalyseerd aan de hand van standpunten van opiniemakers. Daarvoor zijn honderden artikelen bestudeerd die van 1994 tot en met 2009 zijn verschenen in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, HP/De Tijd en Elsevier.
Dit onderzoek laat zien dat de waarden en idealen van de jaren zestig door de meerderheid worden omarmd, al beweren veel opiniemakers het tegendeel. De jaren zestig zijn niet uitsluitend ‘links’ meer, de waarden van toen zijn de waarden van de meerderheid geworden. En ook de stijlveranderingen die deze periode met zich meebracht zijn nu gemeengoed. Eensgezind wordt er gepolariseerd.
Author

Noortje Thijssen

Noortje Thijssen (1983) is socioloog en werkzaam bij Bureau de Helling, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.