Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film
Title
Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film
Subtitle
Een fenomenologische benadering
Price
€ 43,99
ISBN
9789056297183
Format
Paperback
Number of pages
340
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
INHOUDSTAFEL - 6 PROLOOG EN DANKWOORD - 12 INLEIDING Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film. Een fenomenologische benadering - 16 HOOFDSTUK I. Le vent souffle où il veut: een andere status van het geluid in de film als compositie van beeld en klank - 28 HOOFDSTUK II. Audiovisuele perceptie: het audiovisuele contracten het filmische luisteren - 56 HOOFDSTUK III. Naar een fenomenologische benadering van het geluid in de film - 102 HOOFDSTUK IV. De ruimtelijke aspecten van het geluid in de film - 144 HOOFDSTUK V. De beleefde ruimte en de innerlijke beweging - 218 HOOFDSTUK VI. Het geluid in de film als ‘innerlijke beweging’ - 274 CONCLUSIE - 318 NEDERLANDSE SAMENVATTING - 324 ENGLISH SUMMARY - 328 GECITEERDE WERKEN - 332

Martine Huvenne

Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film

Een fenomenologische benadering

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Een cineast kan een toeschouwer/ luisteraar in de waarneming van een film sturen: door de keuzes van de geluiden die hij wel of niet laat horen, door de nuances in de geluiden zelf, door de opbouw van auditieve ruimtes, de compositie van geluiden en tenslotte door de mixage.
Niet alleen een geluid toevoegen of wegnemen maar ook een kleine nuance in het geluid zelf, kan een grote impact hebben op de beleving en de waarneming van een film.
Huvenne wil juist dat aspect in het geluid van een film dat niet onmiddellijk wordt waargenomen, maar dat bepalend en motiverend kan zijn voor de filmwaarneming in haar geheel, bespreekbaar maken en zo een bijdrage leveren aan de filmtheorie en tot de artistieke filmpraktijk.
Author

Martine Huvenne

Martine Huvenne is sinds 2003 als onderzoeker verbonden aan KASK/School of Arts Gent. Het onderzoek over “Het geluid als een innerlijke beweging in de overdracht van een ervaring in de film. Een fenomenologische benadering” (2006-2012) dat in dit academisch proefschrift gepresenteerd is, werd mogelijk gemaakt door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent.