Vrede of Vrijheid?
Title
Vrede of Vrijheid?
Subtitle
Dilemma's, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig
Price
€ 69,99
ISBN
9789056297633
Format
Paperback
Number of pages
642
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inleiding Hoofdstuk 1: Accommodatie en conflict tussen Oost en West I. Ontspanning, vrede en de 'tweede Koude Oorlog' II. De Oost-Europese oppositie tussen accommodatie en conflict Hoofdstuk 2: Polen in het Westen I. De Poolse oppositie in het Westen II. De 'Poolse crisis' in het Westen Hoofdstuk 3: 'Het verkalkte denken in bloksystemen op de proef stellen' Het IKV op zoek naar de natuurlijke bondgenoot I. Dilemma's in het Oost-Westdebat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Hoofdstuk 4: 'Hätten wir doch mehr auf die polnische Ratschläge gehört' Het Oost-Westbeleid van de Grünen I. Dilemma's in het Oost-West debat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Hoofdstuk 5: 'Waar blijft die bestelauto?' Het ad hoc Oost-Westbeleid van de PvdA I. Dilemma's in het Oost-Westdebat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Hoofdstuk 6: 'Kein Ziel rechtfertigt den Krieg' De Realpolitik van de SPD I. Dilemma's in het Oost-Westdebat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Hoofdstuk 7: 'Doodskus'? De FNV tussen terughoudendheid en solidariteit I. Dilemma's in het Oost-Westdebat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Hoofdstuk 8: 'Abenteuertum nicht gefragt'? Het stille activisme van de DGB I. Dilemma's in het Oost-Westdebat II. Misverstanden en meningsverschillen in de transnationale dialoog Conclusie Dankwoord Archievenlijst Literatuurlijst Samenvatting Summary

Christie Miedema

Vrede of Vrijheid?

Dilemma's, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In de zomer van 1980 legden Poolse arbeiders het werk neer. De stakingen leidden tot de oprichting van de onafhankelijke vakbond Solidarnosc, die veel losmaakte, zowel in Polen als elders in Oost en West. Linkse bewegingen in Nederland en West-Duitsland bekeken de ontwikkelingen in Polen met een mengeling van enthousiasme en argwaan. Moesten zij dit arbeidersactivisme ondersteunen of zette Solidarnosc onnodig de ontspanning tussen Oost en West onder druk? De angst dat de Sovjet-Unie zou interveniëren kwam niet uit. Op 13 december 1981 greep de Poolse partijtop zelf in door de staat van beleg uit te roepen. Ook dit riep sterke reacties op in het Westen. Keer op keer werden vredesactivisten, sociaaldemocraten en vakbondsleden in Nederland en West-Duitsland geconfronteerd met fundamentele dilemma's: moesten zij kiezen voor vrede of vrijheid? En wie waren de meest geschikte partners in de dialoog tussen Oost en West: de machthebbers of de oppositie?
Author

Christie Miedema

Christie Miedema is als historica verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.