Explosieve debatten
Title
Explosieve debatten
Subtitle
Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940
Price
€ 34,99
ISBN
9789057308390
Format
Paperback
Number of pages
192
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 x 1.5 cm
Also available as
eBook ePub - € 19,99

H. van den Braber

Explosieve debatten

Kritische tradities in Nederlandse en Engelse tijdschriften 1750-1940

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de kunst- en cultuurkritiek in periodieken tussen 1750 en 1940 in Engeland en Nederland. Elk artikel gaat uit van een belangrijke culturele gebeurtenis – de publicatie van een controversieel werk, de opvoering van een toneelstuk, de opening van een tentoonstelling – die aanleiding heeft gegeven tot een explosie in de tijdschriftenkritiek.

De artikelen beschrijven debatten, polemieken, en ruzies, die aanleiding hebben gegeven tot een breuk of koerswijziging, of tot een scheuring tussen verschillende tijdschriften of kranten. Elke explosie vormt voor de auteurs van dit boek aanleiding tot een analyse van de inhoud, vorm of organisatie van de kunstkritiek op dat moment.

'Explosieve debatten' biedt inzicht in de manier waarop kritiek functioneert of kan functioneren, in kritische stijlen en vormen, en in de belangen die met het uitoefenen van kritiek zijn gemoeid. Hoe positioneren critici zich ten opzichte van elkaar, en hoe proberen ze zich van elkaar te onderscheiden? In welke termen sprak men over kunst en cultuur, en over het recenseren zelf? 'Explosieve debatten' verkent de spanningsvelden, debatten en dilemma’s die het recenseren tussen 1750 en 1940 hebben bepaald.

Verschenen als deel 13 in de 'Nieuwe Reeks' van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).
lup=printpartner=