Nederland in de jaren nul
Title
Nederland in de jaren nul
Subtitle
Proceedings derde Nederlandse workshop European Social Survey – 11 november 2010
Price
€ 32,99
ISBN
9789085550532
Format
Paperback
Number of pages
178
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24.5 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Nederland in de jaren nul - 2 Inhoud - 6 Voorwoord - 8 De European Social Survey in Nederland - 10 Waarden, segmenten en politiekepartijen Stabiliteit en verandering in de jaren nul - 20 Euroscepticisme en radicaal rechtsstemgedrag in Europa, 2002-2008 Sociale scheidslijnen, sociaal-politiekeattituden en contextuele determinanten ter verklaring van stemmen op radicaal rechtse partijen - 40 De waarde van diploma’s inNederland De ESS-NL kwantificaties getoetst - 64 Etnische diversiteit en informeel sociaal kapitaal in Europese landenen regio’s Een toets van de ‘constrict-’, conflict- en contacttheorie - 80 De gepercipieerde consequenties van de welvaartsstaat Een multilevel, cross-nationale analyse van 25 Europese landen - 110 Subjectief welbevinden in Europa Een verkenning van nationale en individuelefactoren - 132 Abstracts overige bijdragen - 152 Which Europeans fear terrorism? A comparative multilevel analysis - 154 Exploring the Education Gap in Politics A Ten-Nation Study - 158 Subjectief welbevinden van personen met een functiebeperking in Europa De relatieve bijdrage van sociaaleconomische status, maatschappelijke participatie en mentale hulpbronnen - 161 Social Inequality in Health in Europe Does the Doctor-Patient Relationship Make a Difference? - 164 Country differences in measuring attitudes towards immigration - 168 Over de auteurs - 174

Kees Aarts, Marion Wittenberg

Nederland in de jaren nul

Proceedings derde Nederlandse workshop European Social Survey – 11 november 2010

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De European Social Survey (ESS) is een enquêteonderzoek onder de bevolking van dertig Europese landen, gestart in 2002 en sindsdien elke twee jaar herhaald. Nederlandse onderzoekers behoren tot de meest intensieve gebruikers van deze groeiende en (inter)nationaal gezien belangrijke dataverzameling.
Sinds 2007 organiseren DANS en de nationale coördinator van de ESS een (twee)jaarlijkse workshop voor onderzoekers in Nederland die met de ESS-gegevens werken of willen werken en die voor hun conceptpublicaties een kritisch publiek zoeken. Deze bundel bevat de proceedings van de derde workshop, gehouden op 11 november 2010.
De ESS is snel op weg om het centrale survey-instrument te worden in een aantal maatschappijwetenschappen, in het bijzonder de politicologie en de sociologie. De artikelen in deze bundel getuigen van het scala van onderzoeksvragen dat met behulp van de ESS-data onderzocht kan worden.

Data Archiving and Networked Services (DANS) bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Kijk op www.dans.knaw.nl voor meer informatie en contactgegevens. DANS is een instituut van KNAW en NWO.
Authors

Kees Aarts

Kees Aarts is hoogleraar Politicologie en wetenschappelijk directeur van het Institute for Innovation and Governance Studies aan de Universiteit Twente.

Marion Wittenberg

Marion Wittenberg is a project manager at DANS.