Scheepshistorie 4
Title
Scheepshistorie 4
Price
€ 27,99
ISBN
9789086160310
Format
Paperback
Number of pages
64
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
21 x 27.5 x 0.6 cm

Scheepshistorie 4

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Twee schepen uit een tijdperk waarin de technologische ontwikkelingen van de industriële revolutie het maatschappelijke leven bepaalde, en waaraan ook de scheepsbouw niet is ontkomen. Het is het tijdperk waarin de overgang van zeilschepen naar stoomschepen in volle gang was, maar waarin men ook van de bouw van houten schepen overstapte op de bouw van stalen schepen.

Het Schroefstoomschip Rembrandt, één van de eerste schepen van de in 1856 opgerichte KNSM in Amsterdam, is een pionier als het gaat om de schroefaandrijving en vrachtvervoer per stoomschip. Het tweede stoomschip is de Raderboot Bromo van de Koninklijke Marine, dat in dezelfde periode is gebouwd en dat lange jaren in Oost-Indië dienst heeft gedaan.

Beide schepen zijn volledig uitgerust met een zeiltuigage zoals in die tijd gebruikelijk was. De verschillen in de tuigage van de Rembrandt en de Bromo geven een duidelijk beeld van de invloed van schroefschepen en raderboten op de uitvoering van het tuig.

De beschrijving van de Rembrandt is gebaseerd op het waterlijnmodel schaal 1:8 dat zich in het IJmuider Zee- en Havenmuseum 'de Visserijschool' in IJmuiden bevindt. De Bromo en haar geschiedenis wordt beschreven aan de hand van een model dat is gebouwd door de auteur Jt. Mulder, aangevuld met een historische geschiedenis door L. Homburg van het Marine Museum in Den Helder.
Beide verhalen zijn geïllustreerd met talloze originele en eigentijdse foto's, platen en tekeningen.

'Scheepshistorie, het schaalmodel als reconstructie' is bij uitstek bedoeld voor de liefhebbers van het scheepsmodel als cultureel erfgoed, maar ook voor hen die zijn geïnteresseerd in onze vaderlandse maritieme geschiedenis. Het betreft een serie monografieën waarin telkens één of twee unieke scheepsmodellen worden voorgesteld en behandeld. De historische periode loopt vanaf de vroeg 17de-eeuwse zeilvaart tot en met de maritieme geschiedenis van de 20ste eeuw, waarbij allerlei type schepen en gebruikstoepassingen aan de orde komen. Per jaar komen er drie tot vier nummers van de serie uit.
lup=printpartner=