Ziek is het woord niet
Title
Ziek is het woord niet
Subtitle
Medicalisering, normalisering en de veranderende taal van huisartsengeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg, 1945-1985
Price
€ 41,99
ISBN
9789089640659
Format
Paperback
Number of pages
304
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Voorwoord - 6 Inhoud - 8 Inleiding - 12 1. Theorie van de geneeskunde - 16 2. Ziek en gezond - 54 3. Het object van medische bemoeienis: een geschiedenis - 85 4. De karakteristieken van de medische taal - 141 5. Sociale theorie - 156 6. De sprekende patiënt: een geschiedenis - 187 7. De zelfreflexiviteit van de geneeskunde - 243 8. Verschil maken - 258 Lijst met afkortingen - 280 Literatuur - 282 Dankwoord - 302

Annemarie Mol

Ziek is het woord niet

Medicalisering, normalisering en de veranderende taal van huisartsengeneeskunde en geestelijke gezondheidszorg, 1945-1985

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Taal verandert snel. Dat geldt ook voor de taal waarmee in de veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse huisartsgeneeskunde en geestelijke volksgezondheid gepraat en geschreven is over de mensen die er hulp zochten (patiënten of klanten), de zaken die ze aandroegen (ziekten, problemen, hulpvragen), de verbanden waar ze deel van uitmaakten (volk, klasse, populatie) en ga zo maar door. Dit boek analyseert veranderingen in de taal die tussen 1945 en 1985 werd gebruikt in Nederlandstalige professionele tijdschriften. Met behulp van de uitkomsten van die analyse dragen de auteurs bij aan de sociale theorievorming. Ze gaan daarbij in discussie met de Angelsaksische medische sociologie uit de traditie van Freidson en Zola; en met de Franse filosofie van de geneeskunde zoals die door Canguilhem en Foucault op de kaart werd gezet. Ook jaren na de oorspronkelijke publicatie (1989) is dit boek nog even scherp als intrigerend.

Het Amsterdam Academic Archive is een initiatief van Amsterdam University Press. In de serie verschijnen (populair-)wetenschappelijke publicaties die niet meer leverbaar zijn, maar waarnaar nog wel vraag is in binnen- en buitenland.
€ 41,99
+ Order this book
Author

Annemarie Mol

Annemarie Mol is Socrates-hoogleraar Politieke filosofie aan de Universiteit Twente.