Gevallen vazallen
Title
Gevallen vazallen
Subtitle
De integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567)
Price
€ 41,99
ISBN
9789089640697
Format
Paperback
Number of pages
252
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Category
History
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoud - 6 Voorwoord - 9 Inleiding - 11 1. Centralisering en communicatie binnen de Spaans-Habsburgse monarchie - 32 2. 'Brussel' in Filips' afwezigheid (1559-1561) - 58 3. Eerste schermutselingen: netwerkvorming in het Rijk, 1559-1561 - 73 4. De grenzen van het vertrouwen (1561-1564) - 89 5. De erfgenamen van Granvelle (1564-1565) - 117 6. De soevereine remedie (1566-1567) - 147 Summary - 187 Noten - 195 Gebruikte afkortingen - 229 Bibliografie - 230 Register - 250

Liesbeth Geevers

Gevallen vazallen

De integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Tijdens het voorspel van de Nederlandse Opstand (1559-1567) vond een fatale breuk plaats tussen landsheer Filips II en zijn drie belangrijkste vazallen Oranje, Egmont en Horn. Toch waren er in deze periode vele contacten tussen de drie heren en hovelingen van Filips die erop gericht waren hechte banden te smeden tussen ‘Brussel’ en ‘Madrid.’ Deze studie gaat over deze contacten. Wie zocht eigenlijk contact met wie? Welke doelstellingen hadden beide groepen? Waarom waren deze contacten onvoldoende om een goede relatie tussen vorst en vazallen in stand te houden? Door de briefwisseling van Oranje, Egmont en Horn en allerhande Spaanse tussenpersonen te onderzoeken, schetst de auteur een beeld van de houding van de heren ten opzicht van Filips’ Spaans-Habsburgse monarchie en werpt zo een nieuw licht op het voorspel van de Nederlandse Opstand.
€ 41,99
+ Order this book
Author

Liesbeth Geevers

Dr Liesbeth Geevers, Lund University; with Mirella Marini (eds), Early Modern Dynastic Identities: Rulers, Aristocrats and the Formation of Identities (Ashgate, 2015); 'Dynasty and state building in the Spanish Habsburg Monarchy: the career of Emanuele Filiberto of Savoy (1588-1624),' Journal of Early Modern History 20 (2016), pp. 267-292.