Minder pretentie, meer ambitie
Title
Minder pretentie, meer ambitie
Subtitle
Ontwikkelingshulp die verschil maakt
Price
€ 49,99
ISBN
9789089642264
Format
Paperback
Number of pages
352
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Minder pretentie,meer ambitie - 4 inhoudsopgave - 8 samenvatting - 12 ten geleide - 20 1 ontwikkelingshulp in een veranderendecontext - 22 2 de spagaat van ontwikkelingshulp - 36 3 ontwikkeling begrijpen - 62 4 ontwikkeling meten - 98 5 ontwikkelingshulp vormgeven - 118 6 de opgave voor de toekomst - 168 7 specifieker zijn: hulp professionaliseren - 200 8 breder zijn: voorbij hulp kijken - 230 9 de rol van andere betrokkenen - 250 10 conclusie - 276 literatuur - 292 lijst van geïnterviewde personen - 328 casestudies: geïnterviewde personen - 340

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Minder pretentie, meer ambitie

Ontwikkelingshulp die verschil maakt

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Op basis van bijna vijfhonderd gesprekken in het veld en een uitgebreide bestudering van de literatuur formuleert de WRR aanbevelingen voor forse wijzigingen in de organisatie van ontwikkelinghulp, en voor gestructureerde aandacht voor terreinen die ontwikkelingsrelevant zijn en voor mondiale publieke goederen.

Ontwikkelingshulp heeft onder de Nederlandse bevolking nog altijd een groot draagvlak, zo blijkt uit opinieonderzoek. Maar de twijfels nemen toe. Ook in de media worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de effecten van hulp. Met name de situatie in Afrika stelt velen teleur.

Waarom geven we eigenlijk ontwikkelingshulp, en helpt die hulp? Wat weten we over ontwikkelingstrajecten van landen en over de mogelijkheid daar van buiten aan bij te dragen? Hoe relevant is hulp nog voor ontwikkelingslanden nu andere financiële stromen zoals remittances en buitenlandse investeringen (FDI) door globalisering zijn toegenomen? En heeft beleid gericht op thema’s als klimaat, migratie, financiële stabiliteit, kennis, handel en veiligheid niet meer invloed op de ontwikkelingskansen van arme landen? Deze en andere vragen komen aan bod in dit rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
€ 49,99
+ Order this book