Aan het buitenland gehecht
Title
Aan het buitenland gehecht
Subtitle
Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid
Price
€ 30,99
ISBN
9789089643018
Format
Paperback
Number of pages
176
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Aan het buitenland gehecht - 4 inhoudsopgave - 8 samenvatting - 10 summary - 16 ten geleide - 24 1 aanleiding en achtergrond – een inleiding - 26 1.1 aanleiding - 26 1.2 achtergrond - 28 1.3 probleemstelling - 32 1.4 afbakening en opzet van dit rapport - 34 2 van fragmentatie naar strategie - 38 2.1 kanteling van de beleidsagenda - 39 2.1.1 veiligheid - 40 2.1.2 energie - 44 2.1.3 klimaat - 46 2.2 gevolgen buitenlandbeleid - 47 2.2.1 buitenlandbeleid als een donut - 48 2.2.2 bovenproportioneel presteren - 49 2.2.3 publieke opinie als onzekere factor - 52 2.3 naar heldere keuzes en prioriteiten - 55 2.3.1 bewustwording van de mondiale context - 56 2.3.2 prioriteringsprincipe op basis van belangen - 58 2.3.3 niches als specialisatie - 64 2.3.4 doorkijkjes naar enkele niches - 66 2.4 conclusie - 71 3 europa – arena en schakel - 74 3.1 voorbij twee denkwerelden - 76 3.1.1 navo - 77 3.1.2 europa als machtsblok… - 78 3.1.3 … en europa als netwerk - 80 3.1.4 nieuwe route - 82 3.2 europa als politieke arena - 84 3.3 europa als schakel naar het wereldtoneel - 86 3.3.1 extern beleid in het verdrag van lissabon - 87 3.3.2 de europese raad - 88 3.4 konvooi met twee vlaggen - 89 3.4.1 consequenties voor het handelingsperspectief - 89 3.4.2 nationale en europese ambities - 91 3.5 nederland in europa - 93 3.5.1 soeverein en verweven - 93 3.5.2 europese lotsverbondenheid - 96 3.6 conclusie - 99 4 regisseren en faciliteren - 100 4.1 organiseren voor een strategischer buitenlandbeleid - 101 4.1.1 ministerie van algemene en europese zaken - 101 4.1.2 vakdepartement buitenlandse zaken - 105 4.2 benutten bestaande instrumenten - 107 4.2.1 hgis als sturingsinstrument - 107 4.2.2 postennetwerk op maat - 108 4.2.3 kennis voorbij internationale krantenkoppen - 109 4.3 schakelen tussen statelijke en niet-statelijke arena’s - 112 4.3.1 centraliteit - 115 4.3.2 samenwerking - 116 4.3.3 soft power - 120 4.4 conclusie - 121 5 conclusies en aanbevelingen - 122 5.1 nederland in een veranderende wereld - 122 5.2 mogelijkheden voor een ‘eigen agenda’ - 124 5.2.1 kanteling van vraagstukken - 124 5.2.2 gevolgen buitenlandbeleid - 125 5.2.3 strategische keuzes - 126 5.3 heroriëntatie op europa - 129 5.4 naar een nieuwe praktijk - 131 5.4.1 anders werken - 131 5.4.2 instrumenten anders gebruiken - 132 5.4.3 doelgericht samenwerken - 133 5.5 tot slot - 133 literatuurlijst - 136 lijst van gesproken personen - 150 bijlage 1 - 156 bijlage 2 - 158 bijlage 3 - 162 bijlage 4 - 164 Naamloos - 175

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Ben Knapen

Aan het buitenland gehecht

Over verankering en strategie van Nederlands buitenlandbeleid

Also available in English Attached to the World

Few other countries are so interrelated with the world around us in political, economic, and social respects as the Netherlands. This means that the Dutch government needs to be alert in its response to the risks and opportunities presented by a rapidly changing world.
Addressing this issue, the Scientific Council for Government Policy (wrr) offers some reflections in this report, guided by the question how the Netherlands can develop a foreign policy strategy that matches the changing power relations in the world and the radically changed character of international relations.
The answer to this question is a reorientation. This means making transparent choices, making smarter use of Europe as our dominant arena, and, finally, choosing an approach that makes better use of the growing role of non-state actors. The report’s recommendations not only underline the necessity of reorientation but also show how this could be accomplished in practice.
€ 30,99
+ Order this book
Authors

Ben Knapen

Ben Knapen is currently Dutch Minister of State of Foreign Affairs. He is a former member of the Netherlands Council for Government Policy (WRR), an independent body advising Dutch government on long-term policy issues.