Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand
Title
Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand
Subtitle
Amsterdam 'Moorddam' 1566-1578
Price
€ 32,99
ISBN
9789089647054
Format
Paperback
Number of pages
280
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
eBook PDF - € 29,99

Reviews and Features

"Een vernieuwend boek dat aan te raden is voor een ieder die meer wil weten over de Opstand die leidde tot het ontstaan van de Republiek en die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amsterdam." -- Marten Aleva voor Athenaeum Boekhandel, augustus 2015

"Door de focus op lokaal niveau wordt wel prachtig duidelijk hoe politiek en publiek elkaar beïnvloedden en dat propaganda geen eenrichtingsverkeer is." - Djoeke van Netten, Universiteit van Amsterdam voor Geschiedenis Magazine 2 maart 2015

"De bijdrage van Deen aan deze collectie is ongelooflijk gedegen uitgevoerd en zeer goed geworteld in het bronnenmateriaal. Haar ooggetuige-schrijfstijl maakt het boek leesbaar voor een breder, ook niet-academisch, publiek zonder dat daarmee de historische werkelijkheid geweld wordt aangedaan." -- Joris van den Tol, Holland Historisch Tijdschrift

Femke Deen

Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand

Amsterdam 'Moorddam' 1566-1578

(Dutch title)

Media en communicatie speelden een onmisbare rol in de Nederlandse Opstand. Op grote schaal zetten de partijen in het conflict verschillende media in om een breed publiek te betrekken bij de gebeurtenissen. Daardoor kon een levendig publiek debat ontstaan over de politieke en religieuze ontwikkelingen. Dat debat, waarin lokale thema's en actoren een doorslaggevende rol speelden, bepaalde in belangrijke mate de politieke agenda. In Moorddam.
BR>In Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand analyseert Femke Deen het gebruik van communicatievormen als petities, afkondigingen, pamfletten, liedjes en propagandabrieven in Amsterdam tijdens de beginjaren van de Nederlandse Opstand. Door op lokaal niveau te onderzoeken op welke manier de partijen communicatiemiddelen inzetten voor hun eigen doeleinden, blijkt hoe uitgekiend hun mediastrategieën waren. De vorm en inhoud van het debat werden voor een belangrijk deel bepaald door lokale aspecten. De bestaande machtsverhoudingen in de stad beïnvloedden bijvoorbeeld de mate waarin de partijen het debat konden beheersen. Ook lieten de partijen zich leiden door lokale sentimenten en angsten bij hun keuze voor media en boodschappen. Door deze constante blootstelling aan politieke argumenten, ontstond uiteindelijk een kritisch en goed geïnformeerd publiek.
Author

Femke Deen

Femke Deen is historicus. Zij promoveerde in 2012 op een onderzoek naar het gebruik van media en propaganda in Amsterdam tijdens de vroege Nederlandse Opstand. Momenteel werkt zij als historisch onderzoeker aan een boek over de politieke en religieuze invloed van de vrouwen rond Willem van Oranje.