Formele semantiek
Title
Formele semantiek
Subtitle
Een inleiding in de formele analyse van betekenis
Price
€ 29,99
ISBN
9789089647139
Format
Paperback
Number of pages
128
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Also available as
eBook PDF - € 27,99

Guido Vanden Wyngaerd, Jeroen Van Craenenbroeck

Formele semantiek

Een inleiding in de formele analyse van betekenis

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Formele semantiek biedt een heldere en toegankelijke inleiding in het domein van de formele semantiek. Het maakt de lezer vertrouwd met een geformaliseerde benadering van betekenis in natuurlijke taal. Het uitgangspunt daarbij vormt het zogenaamde compositionaliteitsbeginsel, dat stelt dat de betekenis van een zin opgebouwd is uit de betekenissen van de woorden van die zin, en zijn syntactische structuur.

Het eerste deel van het boek introduceert de propositielogica en de predicatenlogica. Deze twee takken van de logica vormen historisch gezien de basis voor de moderne formele semantiek en veel van de begrippen van de semantiek zijn terug te voeren op hun logische voorgangers.

Het tweede deel bouwt een theorie op over betekenis in natuurlijke taal. Daarbij komen onder meer de volgende thema's aan bod: lambda-conversie, functionele applicatie, semantische types en gegeneraliseerde kwantoren.

Formele semantiek bevat talrijke oefeningen die de lezer/ student uitnodigen om actief mee te denken en de voorgestelde theorieën te oefenen.
Authors

Guido Vanden Wyngaerd

Guido Vanden Wyngaerd is hoofddocent algemene taalwetenschap en Engelse taalkunde aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de interactie van de syntaxis en de semantiek.

Jeroen Van Craenenbroeck

Jeroen Van Craenenbroeck is hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de interactie tussen syntaxis en morfologie.

Related titles

lup=printpartner=