Een kloof van alle tijden
Title
Een kloof van alle tijden
Subtitle
Verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek
Price
€ 41,99
ISBN
9789089647498
Format
Paperback
Number of pages
288
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Inhoudsopgave Voorwoord 7 1 Een kloof van alle tijden tussen lager- en hogeropgeleiden? 9 Herman van de Werfhorst Deel I Arbeidsmarkt 2 Stabiele kansen voor lageropgeleiden op de arbeidsmarkt 31 Paul de Beer 3 Merit en werk in 1960-2010 53 Efffecten van de Nederlandse onderwijs- en deeltijdtsunami's Wiemer Salverda 4 Opleiding, beroep en inkomensongelijkheid 83 Een decompositieanalyse Herman van de Werfhorst 5 Trends in arbeidsmarktflexibilisering onder schoolverlaters in Nederland 101 De invloed van economische globalisering op verschillen tussen opleidingsniveaus Marloes de Lange, Maurice Gesthuizen en Maarten H.J. Wolbers Deel II Cultuur en politiek 6 Trends in de efffecten van opleiding op cultuurparticipatie 133 Ineke Nagel 7 De mythe van een groeiende politieke 'opleidingskloof' 177 Armèn Hakhverdian, Wouter van der Brug en Catherine de Vries 8 Opleidingsverschillen in opvattingen over economische ongelijkheid in Nederland tussen 1975 en 2008 195 Bram Lancee, Maurice Gesthuizen en Herman van de Werfhorst Deel III De overdracht van opleiding van ouders op kinderen 9 Langetermijntrends in onderwijsuitkomsten in Nederland 219 Maarten L. Buis 10 Ontwikkeling van onderwijs achterstanden in het basisonderwijs 241 Jaap Roeleveld, Geert Driessen, Ineke van der Veen en Guuske Ledoux 11 Ontslag ouders, arbeidsethos en opleidingsuitkomsten van de kinderen 261 Trends in Nederland Bart F.M. Bakker, Gregory Besjes en Irma Mooi-Reci Over de auteurs 285 Register 288
Also available as
eBook PDF - € 39,99

Reviews and Features

Belangrijk boek @HermanWerfhorst voor die denken dat ongelijke kansen ontstaan door neoliberalisme of met forse maatregelen op te lossen' - Jaap Dronkers, Chair International comparative research on educational performance and social inequality Maastricht University.

Herman van de Werfhorst (ed.)

Een kloof van alle tijden

Verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Van het onderwijs wordt gezegd dat het in toenemende mate bepalend is voor allerlei kansen, gedragingen en oriëntaties. Goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, deelname aan de politiek, het bezoek aan podiumkunsten, het lijkt alsof dit in steeds grotere mate is voorbehouden aan de elite van hoogopgeleide Nederlanders. Maar is dat wel zo? Zien we een groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland?

In Een kloof van alle tijden: verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek tonen sociologen, politicologen, economen en onderwijskundigen aan dat het onderwijs in grote mate bepalend is voor de positie op de arbeidsmarkt, politieke gedragingen en oriëntaties, en levensstijl. Maar de kloof is van "alle tijden", en op sommige vlakken zelfs kleiner dan vroeger.

Aan deze bundel werkten mee:
Bart F.M. Bakker, Paul de Beer, Gregory Besjes, Wouter van der Brug, Maarten L. Buis, Geert Driessen, Maurice Gesthuizen, Armen Hakhverdian, Bram Lancee, Marloes de Lange, Guuske Ledoux, Irma Mooi-Reci, Ineke Nagel, Jaap Roeleveld, Wiemer Salverda, Ineke van der Veen, Catherine de Vries, Maarten H.J. Wolbers.
€ 41,99
+ Order this book
Editor

Herman van de Werfhorst

Herman G. van de Werfhorst is Professor of Sociology at the University of Amsterdam, and director of the Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS, www.amcis.uva.nl) which is a collaborative research centre of the University of Amsterdam and FreeUniversity Amsterdam, and is sponsored by a Research Focal Point of the Faculty of Social and Behavioral Sciences of UvA.