Amsterdam University Press
Met het leven verweven
Title
Met het leven verweven
Subtitle
Wetenschap, techniek en maatschappij
Price
€ 14,99
ISBN
9789462980129
Binding
Paperback
Number of pages
186
Publication date
Dimensions
21 x 13.5 cm
Also available as
eBook PDF - € 6,99

Bart Penders, Erik Aarden

Met het leven verweven

Wetenschap, techniek en maatschappij

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Wetenschap en technologie spelen een belangrijke rol in het vormgeven van de wereld waarin wij leven en zijn daarom vaak onderwerp van publiek debat. Dergelijk debat draait echter vooral vaak om vragen rond de morele aanvaardbaarheid en (economische, sociale en ecologische) kosten en baten van techno-wetenschappelijke ontwikkelingen. Veel minder vaak wordt in debatten aandacht besteed aan de vraag hoe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen tot stand komen en in ons individuele en sociale leven en onze omgeving ingrijpen. Dit boek wil daar verandering in brengen door een aantal 'hoe en wat'-vragen over wetenschap, technologie en samenleving expliciet te agenderen. Met behulp van voorbeelden uit ons alledaagse leven laat dit boek zien hoe wetenschap, technologie en samenleving nauw met elkaar samenhangen en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop we onze wereld inrichten.

€ 14,99
+ Order this book
Authors

Bart Penders

Bart Penders onderwijst en onderzoekt aan de Universiteit Maastricht. Hij richt zich in beide op de manier waarop wetenschappelijke beweringen tot stand komen en geloofwaardig worden gemaakt.

Erik Aarden

Erik Aarden onderzoekt en onderwijst aan de Universiteit Wenen. Zijn werk richt zich op de samenhang tussen wetenschap, techniek en politiek, met name rond vragen over verdelende rechtvaardigheid in medisch onderzoek en innovatie.

Related titles