Cultuur herwaarderen
Title
Cultuur herwaarderen
Price
€ 21,99
ISBN
9789462980303
Format
Paperback
Number of pages
166
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Erik Schrijvers

Cultuur herwaarderen

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In binnen- en buitenland klinkt regelmatig de vraag naar de waarde van cultuur. Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd. In deze verkenning pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het 'culturele' binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap?
Author

Erik Schrijvers

Erik Schrijvers is a senior research fellow and project coordinator at the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR).