Amsterdam University Press
Hoe de crisis het economische denken verandert
Title
Hoe de crisis het economische denken verandert
Subtitle
Linkse en rechtse dogma's ontrafeld
Price
€ 20,99
ISBN
9789462982055
Binding
Paperback
Number of pages
336
Publication date
Dimensions
21 x 13.5 x 1.97 cm

Piet Keizer

Hoe de crisis het economische denken verandert

Linkse en rechtse dogma's ontrafeld

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende mondiale depressie verraste vele economen. Ondanks het crisismanagement, waarbij onorthodoxe middelen niet werden geschuwd, is het gezag van de gevestigde orde danig ondermijnd. De economische crisis 'schreeuwt' om een multidisciplinaire benadering. Dit boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het helpt de lezer zijn eigen positie in het economische debat te bepalen. Je wordt mondig gemaakt, en minder afhankelijk van vertegenwoordigers van de gevestigde orde.

Piet Keizer behandelt uitvoerig de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de economische analyse, zoals die bijna overal in het Westen aan de universiteiten wordt gedoceerd. Hij beschrijft de orthodoxe en de heterodoxe economie uitvoerig, en vergelijkt hun methodologie. Belangrijke vragen hierbij zijn: Waar begint een bepaalde analyse, op het macro- of op het microniveau? Spelen psychische en sociale factoren een rol of niet? Wordt onze realiteit bepaald door universele mechanismen of is onze werkelijkheid aan voortdurende evolutie onderhevig?

€ 20,99
+ Order this book
Author

Piet Keizer

Related titles