Eigen schuld?
Title
Eigen schuld?
Subtitle
Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden
Price
€ 10,99
ISBN
9789462984233
Format
Paperback
Number of pages
94
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Ten Geleide 1. Inleiding 2. Feiten en cijfers 2.1 Hoeveel mensen in de financiele problemen? 2.2 Waarom komt iemand in de financiele problemen? 2.3 Conclusie 3. Een moeilijke opgave 3.1 Complexiteit 3.2 Van kwaad tot erger: onder de beslagvrije voet 3.3 Schuldhulpverlening 3.4 Conclusie 4. De psychologie van financieel gedrag en schulden 4.1 Persoonlijkheid 4.2 Overtuigingen 4.3 Belasting en stress 4.4 Conclusie 5. Voorkomen van problematische schulden 5.1 Strategie 1: Financiele educatie en training 5.2 Strategie 2: vroegsignalering 5.3 Conclusie 6. Drie beleidsrichtingen 6.1 Eigen schuld=? 6.2 Verdisconteren van het 'menselijk tekort' 6.3 Slimmer inrichten van financiele keuzes 6.4 Eerder contact 6.5 Zoveel mogelijk vooraf toetsen op afloscapaciteit 6.6 Papier versus praktijk Bijlage I: Geraadpleegde personen Bijlage II: Verantwoording Survey Literatuur

Eigen schuld?

Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Voor nogal wat burgers is financiële zelfredzaamheid niet eenvoudig. Zij moeten hun weg zien te vinden in diverse inkomens- en ondersteuningsregelingen, en als ze in schulden geraken, neemt de complexiteit exponentieel toe. Het gebeurt dan ook geregeld dat mensen vastlopen en als gevolg van hun schulden minder dan het bestaansminimum overhouden.

In deze Verkenning wordt de schuldenproblematiek bekeken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Centraal staat de vraag welke rol niet-cognitieve mentale kenmerken en vermogens hierbij spelen.

De conclusie is dat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld, en bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Die gedragen zich lang niet altijd zoals beleidsmakers veronderstellen. De Verkenning gaat in op de vraag in hoeverre problematische schulden ook echt ‘eigen schuld’ zijn en mondt uit in drie beleidsrichtingen die beter aansluiten op het werkelijke keuzegedrag van burgers.
€ 10,99
+ Order this book