Sociale (on)zekerheid
Title
Sociale (on)zekerheid
Subtitle
De voorziene toekomst
Price
€ 37,99
ISBN
9789462984608
Format
Paperback
Number of pages
238
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
1. De toekomst van de sociale (on)zekerheid 7 Peter van Lieshout 2. Actuele bestaansonzekerheid 29 Over de nieuwe condities van het sociale domein Hans Boutellier 3. De sociale onzekerheid 43 Kim Putters en Stella Hofff 4. De grote golf van het sociale stelsel 63 Paul de Beer 5. Sociale zekerheid in een open samenleving 89 Postindustrialisering en de toekomst van de sociale zekerheid Romke van der Veen 6. Kapitaalopbouw voor zorg, zekerheid, en pensioen 113 Casper van Ewijk 7. Sociale zekerheid ™emigratie-proof™f 133 Monique Kremer 8. Nieuwe spelers en andere zekerheden 163 Boards en valleys in de regio als nieuwe platforms naast de sectorale arbeidsverhoudingen Jan Peter van den Toren 9. Sociale zekerheid: een gelaagd begrip 185 Materiele, emotionele en relationele zekerheid in de eenentwintigste eeuw Evelien Tonkens en Loes Verplanke 10. Sociale zekerheid in een Europees perspectief : van klassieke herverdeling naar activering en sociale investeringen 203 Olaf van Vliet 11. Tussen hoop en vrees 223 Gedachten over innerlijke zekerheid Gabriel van den Brink

Peter van Lieshout (ed.)

Sociale (on)zekerheid

De voorziene toekomst

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.
Editor

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout is a member of the Scientific Council for Government Policy (wrr); Robert Went and Monique Kremer are senior research fellows at the wrr.