Sociale (on)zekerheid
Title
Sociale (on)zekerheid
Subtitle
De voorziene toekomst
Price
€ 37,99
ISBN
9789462984608
Format
Paperback
Number of pages
238
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Peter van Lieshout (ed.)

Sociale (on)zekerheid

De voorziene toekomst

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.
Editor

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout is a member of the Scientific Council for Government Policy (wrr); Robert Went and Monique Kremer are senior research fellows at the wrr.