Amsterdam University Press
Meer licht!
Title
Meer licht!
Subtitle
Het christelijk manicheïsme van Rome tot Turfan (ca. 250-1450)
Price
€ 19,99
ISBN
9789462989832
Binding
Paperback
Number of pages
178
Publication date
Dimensions
23.4 x 15.6 cm
Discipline
History
Also available as
eBook PDF - € 19,99

John van Schaik

Meer licht!

Het christelijk manicheïsme van Rome tot Turfan (ca. 250-1450)

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Van de vierde tot de veertiende eeuw is het manicheïsme en christelijke wereldkerk langs de zijderoute tot diep in Egypte en van Rome tot Chang'an in China. Kerkvader Augustinus (354-430) is tien jaar lang christelijk manicheeër voordat hij zich in Milaan bekeert tot het katholieke christendom. Sindsdien heeft hij - en vele andere kerkvaderen - het manicheïsme verguisd en verketterd. Net zoals de priesters van het zoroastrisme en de islam deden. Waarom? Omdat Mani (216-274/6) - de stichter van het manicheïsme - leert dat er twee eerste principes zijn: God, het goede en het licht én hyle, het kwaad en de duisternis. Beide principes zijn in alle schepselen aanwezig: ook in groente en fruit. Dit licht is het kosmische lichaam van Christus dat in de schepping is gekruisigd. Door rituele maaltijden zijn de manicheese priesters in staat het licht te verlossen. Dit alles is aan Mani geopenbaard door de Heilige Geest. Daarom kan Mani zich 'apostel van Jezus Christus' noemen.

€ 19,99
+ Order this book
Author

John van Schaik

John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom. Dit boek brengt een heldere synthese, verantwoord én toegankelijk.

Related titles