Amsterdam University Press
Een mooie mengelmoes
Title
Een mooie mengelmoes
Subtitle
Meertaligheid in de Gouden Eeuw
Price
€ 17,99
ISBN
9789463720823
Format
Paperback
Number of pages
136
Publication date
Dimensions
17 x 20 cm
Discipline
Geschiedenis
Also available as
eBook PDF - € 0,00

Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs

Een mooie mengelmoes

Meertaligheid in de Gouden Eeuw

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Taal was belangrijk in de Gouden Eeuw. Schrijvers, dichters, taalgeleerden en journalisten legden zelfbewust de basis voor wat het Standaardnederlands zou worden, een taal waarop iedereen even trots leek te zijn als op de nieuwe Republiek. Tegelijkertijd openden de Lage Landen zich voor de rest van de wereld, onder andere door de handel en het vroege kolonialisme, maar ook door belangstelling voor de ‘nieuwe’ kunsten uit Italië en Frankrijk. Bovendien kwamen door de grote welvaart heel veel migranten uit binnen- en buitenland naar Amsterdam. In ‘Een mooie mengelmoes’ laten Nicoline van der Sijs en Marc van Oostendorp zien dat het ontstaan van het Nederlands alleen kan worden begrepen tegen de achtergrond van al die talen en dialecten die er toen in de Lage Landen werden geschreven. De auteurs presenteren het eerste onderzoek naar de pas ontsloten schat van zeventiende-eeuwse kranten — Nederlandse drukkers zetten in dit eerste massamedium internationaal de toon — én ze laten zien hoe schrijvers buitenlandse modellen imiteerden. Maar dat deden in ‘zuiver’ Nederlands, en niet in een ‘mengelmoes’ van leenwoorden zoals die in het dagelijks leven werd gebruikt.
€ 17,99
+ Order this book
Authors

Marc van Oostendorp

Marc van Oostendorp is onderzoeker aan het Meertens Instituut; hij schrijft daarnaast over taalkunde en over taal in onder andere Onze Taal, NRC Handelsblad, Neerlandistiek en Sargasso. In 2013 ontketende hij een discussie over het eindexamen die nog steeds voortduurt.

Nicoline van der Sijs

Nicoline van der Sijs is a linguist and a coeditor of the multi-volume Dutch Etymological Dictionary.