Het hart op de tong
Title
Het hart op de tong
Subtitle
Emoties in de politiek
Price
€ 30,99
ISBN
9789463723312
Format
Paperback
Number of pages
284
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Tsjalling Swierstra, René Gabriëls en Sjaak Koenis: Het hart op de tong K. Michel: Nu iedereen kwaad is Esther Schrijver, Jan Willem Duyvendak en Christian Bröer: Woede in meervoud. Boze burgers aan het woord Evelien Tonkens, Thomas Kampen en Mandy de Wilde betogen: Affectief burgerschap: waarom beleid verleidt in plaats van overtuigt Imrat Verhoeven en Tamara Metze: Angst, woede en wantrouwen over gaswinning: hoe Groningse politici emotioneel schakelen tussen burgers en Den Haag Bas van Stokkom: Morele woede en punitieve verlangens. Over de verrechtsing van het strafklimaat Thomas Kampen en Evelien Tonkens: De politiek van hoop. Hoe vrijwilligerswerk slechts uitzicht op werk biedt René Gabriëls: De politieke economie van schaamte en schuld. Over armoede in Nederland Ido de Haan: De affectieve begrenzing van de verzorgingsstaat. Alternatieven voor het verzorgingsstaatschauvinisme Christianne Schmit: 'Die menschen zijn te beklagen, niet te verachten'. Mededogen, verontwaardiging en angst: humanitaire narratieven als richtinggevend onderdeel van politiek Georgi Verbeeck: Populisme: De verleiding van een idee. Enkele historische reflecties Mikko Salmela en Christian von Scheve: De emotionele basis van het rechtse populisme (vertaling Ton Brouwers) Sjaak Koenis: Over emoties en de politiek van statusverschil Jan de Roder: 'Meester van alle dingen, maar geen meester over zichzelf'. De terugkeer van Ortega y Gassets massamens in het hedendaagse politieke debat

Het hart op de tong

Emoties in de politiek

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Meer dan ooit dragen burgers het hart op de tong. Denk aan hun woede als politici vluchtelingen in hun gemeente willen opnemen of aan de heftige taferelen rondom Zwarte Piet. Over het algemeen worden deze emotionele uitingen met bezorgdheid bekeken. Is dit terecht? Wat is de rol van emoties precies, en hoe verhouden zij zich tot de rede? Is de verhouding tussen emotie en rede daadwerkelijk verschoven? En zo ja, hoe zit dat precies? In deze bundel onderzoeken filosofen, sociologen en historici de complexe rol van emoties in de Nederlandse politiek. Hoe vertolken politici de woede van burgers over de gaswinning in Groningen? Waarom spelen wraak en verontwaardiging een grotere rol in de discussie over het straffen van criminelen? Welke rol speelt hoop in de manier waarop beleidsmakers bijstandsontvangers aan het werk proberen te krijgen? Hoe worstelen klanten van voedselbanken met schaamte en schuid? Hoe laten zowel populisten als hun tegenstanders zich door angst leiden? Kan ressentiment een positieve kracht zijn? Alle essays laten zien dat emoties geen bijverschijnsel zijn van de politiek, maar haar vorm geven, ten goede of ten kwade. Gevoelens vormen de hartslag van de politiek en zonder emoties valt de democratie niet te begrijpen.
€ 30,99
+ Order this book
Editors

Sjaak Koenis

Sjaak Koenis is als hoofddocent verbonden aan de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht.Hij publiceerde eerder over de rol van gemeenschap en cultuur in het publieke debat. In november 2016 verscheen De januskop van de democratie; over de bronnen van boosheid in de politiek, Van Gennep, Amsterdam.

Tsjalling Swierstra

Tsjalling Swierstra is lecturer philosophy at the Faculty of Culture and Society at the University of Maastricht

René Gabriëls

René Gabriëls is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Hij publiceerde over onder meer armoede, integratie van migranten en democratie.