Het raadsel literatuur
Title
Het raadsel literatuur
Subtitle
Is literaire kwaliteit meetbaar?
Price
€ 29,99
ISBN
9789463724975
Format
Paperback
Number of pages
350
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Vooraf
1 Het raadsel. Inleiding
2 De taalthermometer. Nieuwe vormen van onderzoek
3 Het Nationale Lezersonderzoek. Over lezers en boeken
4 Winnaars en verliezers. De resultaten in hoofdlijnen
5 Het is gewoon een gevoel. De motivaties
6 Het land van herkomst. De rol van vertalingen
7 Dorrestein en Donoghue. Literaire romans van vrouwen
8 Het duel. Literaire romans van mannen
9 Vijftig tinten literatuur. Business of kunst
10 De talige diepte in. Van woorden naar zinnen
11 Het is nog niet voorbij. Conclusie
Bijlage 1: De enquête
Bijlage 2: De boeken
Bijlage 3: De website
Bibliografie
Tabellen
Grafieken
Index

Karina van Dalen-Oskam

Het raadsel literatuur

Is literaire kwaliteit meetbaar?

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Wat is literatuur? Is literaire kwaliteit meetbaar? Karina van Dalen-Oskam vroeg duizenden lezers welke romans ze recent hadden gelezen, wat ze ervan vonden, hoe ze oordeelden over de kwaliteit en waar ze hun oordeel op baseerden. Deze oordelen worden vergeleken met de resultaten van een doormeting van 401 moderne Nederlandse en vertaalde romans met behulp van tekstanalysesoftware.

Door meningen en fragmenten uit romans met elkaar te vergelijken wordt duidelijk wat een boek moet hebben om literair gevonden te worden. Genre heeft een meetbare invloed: boeken gelabeld als Literaire roman hebben grotere kans op hoge scores voor literaire kwaliteit dan Spanning of Romantiek. Gender speelt op verschillende manieren eveneens een rol. Ook het taalgebruik in de romans en het prestige van de auteur zijn van belang. Het gebruik van tekstanalysemethoden uit de computationele literatuurwetenschap leidt op deze manier tot nieuwe inzichten in oordelen én vooroordelen over het raadsel literatuur.
€ 29,99
+ Pre-order this book
Author

Karina van Dalen-Oskam

Karina van Dalen-Oskam is hoofd van de afdeling Letterkunde aan het Huygens Instituut (KNAW), hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, en honorair hoogleraar aan de University of Wolverhampton. In dit boek presenteert zij een synthese van de resultaten uit het onderzoeksproject The Riddle of Literary Quality, waarin in 2013 Het Nationale Lezersonderzoek werd georganiseerd.