Amsterdam University Press
Het meten van skills
Title
Het meten van skills
Subtitle
Verkenning van mogelijkheden voor een skills module gekoppeld aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
Price
€ 7,50
ISBN
9789463727952
Format
Paperback
Number of pages
14
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm

Het meten van skills

Verkenning van mogelijkheden voor een skills module gekoppeld aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Skills zijn van belang voor succes in verschillende levensdomeinen, en onderwijs speelt een belangrijke rol in de verwerving hiervan. Dat maakt een goed inzicht in de manier waarop jonge mensen deze skills verwerven en hoe onderwijs daaraan optimaal kan bijdragen van belang. In deze studie wordt verkend in hoeverre instrumenten beschikbaar zijn voor het meten van burgerschapscompetenties, digitale geletterdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfregulatie. De studie is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van OCW en leidt tot vijf aanbevelingen:

1. Start met empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van skills. Wacht niet op verdere conceptuele ontwikkeling, maar werk daar wel aan.
2. Betrek bij de keuze van instrumenten de doelen die met de metingen worden nagestreefd.
3. Ga vooralsnog uit van combinaties van meetmethoden en investeer in ontwikkeling van metingen van skills op basis van directe taken.
4. Investeer in de ontwikkeling van (empirisch onderbouwde) leerprogressiemodellen.
5. Realiseer een versnelde longitudinale opzet.
€ 7,50
+ Order this book
Authors

Remmert Daas

Anne-Bert Dijkstra

Erik Roelofs

Cor Sluijter

Related titles