Amsterdam University Press
De Zeventiende Eeuw

De Zeventiende Eeuw

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Het jaarboek De Zeventiende Eeuw streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak en publiceert hoogwaardige artikelen voor een breed internationaal publiek van onderzoekers en geïnteresseerde lezers.

Aims and scope

Het jaarboek De Zeventiende Eeuw beoogt korte, goed leesbare artikelen aan te bieden over het cultureel erfgoed van de Nederlanden in de lange zeventiende eeuw. Het interdisciplinaire karakter van het huidige tijdschrift wordt gehandhaafd. Daarnaast bevat het Jaarboek rubrieken met recensies van tentoonstellingen, documentaires en boeken over de zeventiende eeuw. Er is ook plaats voor korte berichten over bijzondere archiefvondsten of andere trouvailles.

Title
De Zeventiende Eeuw
Frequency

De Zeventiende Eeuw is published yearly around August

ISSN

2589-3637

eISSN

2667-1638

Open Access

Jaarboek De Zeventiende Eeuwwordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Editors

Koenraad Brosens, KU Leuven
Alisa van der Haar, Universiteit Leiden
Carolina Lenarduzzi, Universiteit Leiden
David van der Linden, Rijksuniversiteit Groningen
Sophie Reinders, Universiteit Utrecht
Jonas Roelens, Universiteit Gent
Gerrit Verhoeven, Universiteit van Antwerpen

Editorial office

Carolina Lenarduzzi
cperrick@xs4all.nl

Publication Ethics & Malpractice Statement

Amsterdam University Press en de redactie van dit tijdschrift volgen de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics). De volledige tekst van de AUP Publication Ethics and Malpractice Statement kan hier worden gelezen.

Peer Review Process

De artikelen zijn bestemd voor de leden van de Werkgroep Zeventiende Eeuw maar ook voor een breder publiek. Om die reden is afgezien van een peer review-procedure; inzendingen worden uitsluitend beoordeeld door de redactie van het Jaarboek. De redactie nodigt iedereen van harte uit om bijdragen van 3.000 tot 5.000 woorden ter beoordeling voor te leggen.

Hoewel de redactie voorrang geeft aan Nederlandstalige inzendingen, zijn ook bijdragen in een andere taal welkom.

Archiving

Voor lange-termijnarchivering worden alle artikelen van dit tijdschrift gearchiveerd bij de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en Portico.

Subscriptions

Papier en online (2021):
Instituten €89 per jaar (excl. btw)
Particulieren €46 per jaar (incl. btw)
Studenten €12 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €76 per jaar (excl. btw)
Particulieren €39 per jaar (incl. btw)
Studenten €11 per jaar (incl. btw)

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl