Amsterdam University Press
Pro Memorie

Pro Memorie

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden bevat naast artikelen over de rechtsgeschiedenis van de oude Nederlanden en de voormalige overzeese vestigingen van Nederland en België ook recensies en aankondigingen (van dissertaties, oraties en specifiek rechtshistorische monografieën), kronieken (korte overzichten van activiteiten en publicaties op het vakgebied per deelterrein) en interviews, necrologieën en biografietjes van belangrijke rechtshistorici uit het Nederlandse taalgebied.

Aims and scope

Het werkterrein van Pro Memorie sluit aan bij dat van de Stichting Oud-Vaderlands Recht, maar doordat het tijdschrift zich nadrukkelijk ook op de zuidelijke Nederlanden richt, beslaat het een ruimer gebied. Het staat wel open voor studies op het terrein van het gerecipieerde geleerde recht, maar bevat geen bijdragen betreffende het Romeinse en het canonieke recht behalve als deze direct betrekking hebben op de Nederlanden.

Title
Pro Memorie
Frequency

Pro Memorie verschijnt in 2 afleveringen per jaargang.

ISSN

1566-7146

eISSN

2667-1611

Open Access

Pro Memorie wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen toegankelijk na een periode van 2 jaar met de volgende Creative Commons-licentie: Attribution-Non Commercial-No Derivatives (CC BY-NC-ND 4.0).

Open Access information
Editors

prof.dr. Bram Van Hofstraeten, Universiteit Maastricht, hoofdredacteur
dr. P. Brood, Nationaal Archief Den Haag, redactiesecretaris

Editorial office

Dr. Paul Brood, redactiesecretaris
E-mail: p.brood@planet.nl

Editorial board

prof.dr. Bram Van Hofstraeten, Universiteit Maastricht, hoofdredacteur
dr. P. Brood, Nationaal Archief Den Haag, redactiesecretaris
prof.em.dr. A.M.J.A. Berkvens, Universiteit van Maastricht
prof.em.dr. C.M. Cappon, Universiteit van Amsterdam
prof.dr. D. De ruysscher, Vrije Universiteit Brussel
dr. W. Druwé, Katholieke Universiteit Leuven
prof.em.dr. B.C.M. van Erp-Jacobs, Universiteit Tilburg
prof.dr. G. Martyn, Universiteit Gent
prof.dr. D. Heirbaut, Universiteit Gent
dr.mr. J.M. Milo, Universiteit Utrecht
prof.em.mr. P.L. Nève, Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen, erelid
prof.dr. E. Put, Katholieke Universiteit Leuven en Rijksarchief Leuven
prof. dr. C.H. van Rhee, Universiteit Maastricht
prof.dr. J.S.L.A.W.B. Roes, Radboud Universiteit Nijmegen
prof.dr. L.H.J. Sicking, Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden

Publication Ethics & Malpractice Statement

Dit tijdschrift volgt de best practices die zijn opgenomen in de verklaring van COPE (Committee on Publication Ethics).

Subscriptions

Papier en online (2021):
Instituten €139 per jaar (excl. btw)
Particulieren €46 per jaar (incl. btw)
Studenten €30 per jaar (incl. btw)

Alleen online (2021):
Instituten €119 per jaar (excl. btw
Particulieren €39 per jaar (incl. btw)
Studenten €26 per jaar (incl. btw)

Eén papieren nummer: €29,95 (incl. BTW).

Prijzen zijn exclusief verzendkosten (buiten Nederland).

Neem voor het afsluiten van een abonnement contact op met abonnementen@aup.nl